Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kořenová inlej - maturitní otázka 5/13

Kořenová inlej - maturitní otázka 5/13


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V maturitní otázce je popsána kořenová inlej. Uvedena je její definice, indikace, kontraindikace a představeny jsou její dva základní typy. Poté je pozornost zaměřena na tzv. složenou kořenovou inlej, její indikaci a také způsob zhotovení. Obsaženy jsou informace jak o ordinační, tak laboratorní fázi. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Inlej korunková - maturitní otázka 4/13 a následující zde Fasetovaná korunka - maturitní otázka 6/13.

Obsah

1.
Zařazení, definice
2.
Indikace, kontraindikace
3.
2 základní typy
4.
Doplňkový typ kořenové inlaye
4.1.
Indikace
4.2.
Zhotovení
4.2.1.
Ordinační fáze
4.2.1.1.
Otisk
4.2.2.
Laboratorní fáze
4.2.2.1.
Zhotovení modelu
4.2.2.2.
Modelace

Úryvek

": zařazení: fixní náhrada s dentálním přenosem žvýkacího tlaku
: definice: laboratorně zhotovená výplň zakotvená v kořenovém kanálku a nahrazující
korunku zubu v podobě nepreparovaného pahýlu
- předpokladem pro zhotovení je pečlivé endodontické ošetření + RTG kořenového kanálku, odstranění zubní dřeně, pročištění, dezinfekce – odstranění nekrotické zubní dřeně
- na RTG nevidíme žádné stopy zánětu v peripakální oblasti (kolem kořenu)

: Indikace:
• defekty zubní korunky velkého rozsahu, kdy zbytku hrozí odlomení
• ztráta zubní korunky (kaz, úraz)
• náprava anomálního postavení zubu

: Kontraindikace:
• perioapikální nález – chronický nález na hrotu kořene
• kořen poškozený kazem nebo úrazem až subgingiválně (až pod dáseň)
• neodstatečně dlouhý nebo neprůchodný kořenový kanálek – kanálek se nedá pročistit

: kořenová inlej má dvě části KORUNKOVÁ podoba nepreparovaného pahýlu

KOŘENOVÁ zakotvena v kořenovém kanálku

: máme dva základní typy kořenových inlejí:
Jednoduchá kořenová inlej – u dobře průchodného kanálku
- poměr korunky a kořene je2:3
Inlay s kořenovou čepičkou – nástavba s litou obroučkovou bází
- málo průchodné kořenové kanálky
- gracilní kořeny
- kořeny s širokým ústím kořenového kanálku
- poměr kořene a korunky 1:1

DOPLŇKOVÝ TYP KOŘENOVÉ INLAYE
- tzv. Složená kořenová inlej
: indikace: vícekořenové zuby s disparalelními kořeny
: pro hlavní zhotovení se používá nejmohutnější kořen
- preparace kónická směrem k apexu se zužuje (ideální je pokud je preparace alespoň do dvou třetin délky kořene)
- průřez je oválný ve směru vestibulo orálním i mezi distálním zaujímá jednu třetinu
- stěny jsou hladké a bez rýh

: zhotovení:
1. PŘÍMÝ ZPŮSOB – jednoduchá kořenová inlej
2. NEPŘÍMÝ ZPŮSOB – v laboratoři

-kořenové inleje se nedělají jen z kovu ale i z keramiky

Zhotovení:
1. ordinační fáze:
a) vyšetření pacienta
b) preparace zubu – do 1/3 kořenového kanálku, maximálně ½ hladký bez rýh"

Poznámka

Maturitní otázka pro obor asistent zubního technika. Práce je psaná v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dde92ec14946.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Korenova_inlej_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse