Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Korespondenční úkoly do předmětu Veřejná ekonomika

Korespondenční úkoly do předmětu Veřejná ekonomika

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje čtyři zpracované korespondenční úkoly do předmětu Veřejná ekonomika rozličného obsahu a formy. První úkol představuje esej vysvětlující, proč stát zřizuje jak příspěvkové organizace, tak organizační složky, po němž následuje přehled nevládních neziskových organizací v Jeseníku a hospodaření Základní školy Jeseník. Dále je představen závěrečný účet obce Česká Ves a nakonec popsán průběh přípravy veřejné zakázky u zadavatele.

Obsah

1.
Proč stát zřizuje příspěvkové organizace i organizační složky – esej
2.
Hospodaření Základní školy Jeseník
3.
Nevládní neziskové organizace v Jeseníku – přehled
3.1.
Přehled organizací
3.2.
Popis financování NNO Charita Jeseník
4.
Závěrečný účet obce Česká Ves za rok 2008
5.
Průběh přípravy veřejné zakázky u zadavatele
5.1.
Předmět zakázky
5.2.
Výzva k podání nabídky
5.3.
Průběh hodnocení nabídek
5.4.
Odpověď zájemcům a uložení spisu k archivaci

Úryvek

"Korespondenční úkol č. 1
a) Vysvětlete formou stručné eseje, proč stát (resp. obce a kraje) nevytvářejí jen jednu formu tj. buď jen „organizační složky“ nebo jen „příspěvkové organizace“? Co je příčinou nutnosti zřizovat oba typy organizací?
Ekonomika každého státu je tvořena několika sektory. Soukromý sektor tvoří nejrůznější firmy nebo společnosti, jejichž hlavním cílem je dosažení zisku. Je pochopitelné, že oblasti, které nejsou ekonomicky atraktivní, musí zajistit právě stát. Spolu s nimi zajišťuje oblast, která spadá výlučně do kompetence státu, a ty tvoří veřejný sektor. V České republice jej představují státní a komunální podniky, organizační složky a příspěvkové organizace. Působí převážně v nevýrobní sféře, v oblasti veřejné správy, kultury, školství, ochrany práv atd. Každá tato oblast je však něčím specifická a má jiné úkoly. Ne každá oblast veřejné správy se může byť omezeně chovat tržně a proto musí stát rozlišit několik forem organizací. Důvodem je tedy způsob jejich financování a účel zřízení, což vyžaduje i rozdílnost jejich struktury. K produkci čistě veřejných statků jsou zřizovány organizační složky. Ty nemají vlastní právní subjektivitu, jsou pouze součástí svého zřizovatele, jehož jménem hospodaří. Jejich rozpočet je součástí rozpočtu zřizovatele a nejsou účetní jednotkou. Jsou financovány z rozpočtu zřizovatele, disponují jen s prostředky, které souvisejí s jejich běžnou činností, dosahují malé příjmy a odvádějí je do rozpočtu svého zřizovatele. Hospodaří s prostředky státního rozpočtu a její příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu. Důraz je kladen na co největší hospodárnost. Zajišťují činnosti, které jsou neziskové. Organizační složky mají charakter kontroly, revize, inspekce apod. Vytváří dva fondy, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. K produkci smíšených veřejných statků jsou zřizovány příspěvkové organizace. Jejich činnost je složitější, vnitřně členitější a mívá více zaměstnanců. Jsou zakládány hlavně v kulturní oblasti, ve školství, při zajišťování sociálních služeb, ve zdravotnictví atd. Příspěvkové organizace dostávají finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, protože nejsou finančně soběstačné. Hospodaří s prostředky svých peněžních fondů a mohou získávat peněžní dary od různých subjektů a produkovat vedlejší ziskovou činnost. Řídí se svým rozpočtem, který po zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu musí být sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet tvoří náklady a výnosy, které souvisí s poskytovanými službami, které jsou její hlavní činností. Jsou povinny dodržovat finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a peněžní prostředky může používat jen k účelům, ke kterým jsou určeny. Zřizují rezervní fond, fond reprodukce majetku, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb.
Každý druh organizace vykonává jinou činnost a podle toho musí mít i určitou svou organizaci a správu financí. Například Policie ČR nemůže být příspěvkovou organizací. Na otázku proč, je jednoduchá odpověď. Jedná se o orgán, při jejichž činnosti dochází ke kontrole a represi protiprávního jednání. Pokud by příjem z každé uložené pokuty byl použit na výdaje Policie ČR a tedy i na platy policistů, je zřejmé, že by se tato činnost stala ryze soukromou a výdělečnou a policisté by místo vyvíjení jiné potřebné činnosti ukládali jednu vysokou pokutu za druhou, což je nepřípustné. Naopak organizace působící například v kultuře nemohou být organizační složkou bez možnosti vybírání např. vstupného do divadla. Příspěvkové organizace jsou na rozdíl od organizačních složek ve svém hospodaření motivovány tvorbou zisku, který mohou použít pro svou hlavní činnost. Dostávají tak možnost začlenit se částečně do tržního prostředí a jejich zřizovatel jim pouze přispívá část finančních prostředků."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24030
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse