Koroze


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku Koroze z oboru strojírenství. Práce je zaměřena na charakteristiku, druhy a způsoby ochrany proti korozi.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Druhy
3.
Způsoby ochrany proti korozi

Úryvek

"Koroze
 charakteristika koroze
 druhy koroze
 příčiny koroze
 způsoby ochrany proti korozi
Charakteristika:
 Koroze je samovolné, postupné narušení kovů či nekovových materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.
 Nebo-li koroze, je samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu.
 Může probíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku.
 To může způsobit změnu vzhledu, a nebo také úplný rozpad celistvosti materiálu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5768e871b67ba.zip (264 kB)
Nezabalený formát:
Koroze.doc (301 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse