Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Korupční ICT kauzy ve státní správě

Korupční ICT kauzy ve státní správě


Kategorie: Informatika, Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3

Charakteristika: Práce obsahuje charakteristiku a vývoj korupčních kauz kolem veřejných informačních systémů.

Obsah

1.
Úvod
1.2
Korupce v ICT
3
2. Definice pojmů
2.1
Korupce
2.2
Informační systém
3.
Právní prostředí
3.1
Zákon o informačních systémech veřejné správy
3.2
Zákon o veřejných zakázkách
3.3
Zákon o ochraně osobních údajů
3.4
Trestní zákoník
4.
Kauzy
4.1
IZIP
4.1.1
Průběh
4.1.2
Pozadí a důsledky
4.2
Kauzy na ministerstvu práce a sociálních věcí
4.2.1
sKarta
4.2.2
Cloud od Fujitsu
4.2.3
Pozadí a důsledky obou kauz
5.
Závěr
6.
Zdroje

Úryvek

"1. Úvod
Korupce je v ČR velkým tématem, vždyť podle indexu vnímání korupce za rok 2013 sestaveným dobře známou nevládní organizací, se naše země umístila těsně před tak „vysoce vyspělými“ státy jako Omán nebo Namibie. [1] V Evropské unii jsme tak bok po boku se Slováky, kteří jsou na tom o něco málo hůře, na samém chvostu.
1.2 Korupce v ICT
Z výše uvedeného vyplývá, že korupce je v ČR značně rozšířený fenomén, jenž zasahuje do mnoha sfér státní moci. Vzhledem k zaměření práce a předmětu samotného se nemohu věnovat až tragikomicky zábavným kauzám jako třeba tzv. „karlovarská losovačka“, „Rátově sedmičce“, či letním událostem vedoucím ke svržení vlády.
Místo nich se v práci pokusím rozkrýt pozadí mnohdy ještě větších průšvihů informatiky státní správy, odehrávající se na pozadí těchto mediálně známějších kauz. Škody způsobené podivnými nákupy mnohdy nefunkčních nebo nepotřebných informačních systémů, nepočítaje peníze, jenž by mohly být se správně fungujícími systémy zcela jistě ušetřeny, se v těchto kauzách šplhají do miliardových částek. Ve světle těchto faktů vyvstává řada otázek. Proč se tak děje? Kdo je za to zodpovědný? Co na to zákony? Rozumí politici alespoň trochu informatice?"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56890bf9088d8.zip (1250 kB)
Nezabalený formát:
korupcni_ict_kauzy_ve_statni_sprave.pdf (1301 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse