Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kraje jako samosprávné celky a jako správní obvody státní správy

Kraje jako samosprávné celky a jako správní obvody státní správy

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje krajům jednak jako samosprávným celkům, jednak jako správním obvodům státní správy. Po historickém vývoji krajů a jejich charakteristice se zaměřuje na působnost krajů, kterou dále člení na věcnou a územní. Následuje podrobnější přiblížení samostatné a přenesené působnosti krajů.

Obsah

1.
Historický vývoj krajů v ČR
2.
Charakteristika kraje
3.
Působnost kraje
3.1.
Věcná působnost
3.2.
Územní působnost
4.
Samostatná působnost kraje
4.1.
Orgány rozhodující v rámci samostatné působnosti
4.1.1.
Zastupitelstvo kraje
4.1.2.
Rada kraje
4.1.3.
Hejtman
4.1.4.
Krajský úřad
4.2.
Obecně závazné vyhlášky kraje
4.3.
Kontrola výkonu samostatné působnosti
5.
Přenesená působnost kraje
5.1.
Orgány rozhodující v rámci přenesené působnosti
5.2.
Nařízení kraje
5.3.
Kontrola výkonu přenesené působnosti

Úryvek

"6. Přenesená působnost kraje
Přenesená působnost kraje je upravena v § 2 odst. 2 dále § 29 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Je to oprávnění orgánů kraje vykonávat státní správu ve správním obvodu kraje v rozsahu stanoveném zákonem. Při výkonu státní správy v přenesené působnosti kraj rozhoduje o právech a povinnostech právnických a fyzických osob a v dalších věcech upravených zákony a jinými právními předpisy, příp. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů vydanými nebo přijatými na základě zákona. Výkon správy v rámci přenesené působnosti krajem je pouze jakýmsi snížením centralizace státní správy. Správa vykonávaná v přenesené působnosti narozdíl od územní samosprávy přesahuje oblast kraje. Patří do ní záležitosti, jejichž výkon chce stát více ovlivňovat. Jsou to především činnosti, které se mohou dotýkat základních práv a svobod. Na výkon státní správy v přenesené působnosti krajům přispívá stát, výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí.
Narozdíl od samostatné působnosti, kdy kraj rozhoduje ve věcech sobě vlastních, u přenesené působnosti vykonává záležitosti, které se týkají jiného nositele správy, tj. státu. Tyto záležitosti jsou cizí a jde tak o nepřímý výkon státní správy. Výkon správy v rámci přenesené působnosti je povinností, kterou lze kraji uložit jen na základě zákona. Státní orgány mohou výkon určitých záležitostí v rámci přenesené působnosti krajům odejmout. Kraj jako správní obvod při výkonu státní správy, ale i jako územní samospráva při výkonu samostatné působnosti musí chránit veřejný zájem.

6.1. Orgány rozhodující v rámci přenesené působnosti
Pokud tak stanoví zákon, rozhoduje ve věcech přenesené působnosti i zastupitelstvo kraje a rada kraje.

Hejtman
Kromě činností uvedených v § 61 krajského zřízení vykonává také další činnosti v samostatné či přenesené působnosti, které mu stanoví zastupitelstvo, rada nebo zákon.

Krajský úřad
Vykonává přenesenou působnost kraje, kromě záležitostí, které zákon svěřuje zastupitelstvu, radě nebo zvláštnímu orgánu."

Poznámka

Jedná se o seminární práci ze správního práva na Západočeské univerzitě v Plzni.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11661
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse