Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krasové oblasti světa

Krasové oblasti světa

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem seminární práce z Nauky o krajině jsou krasové oblasti světa. V úvodní části se zabývá geologickou stavbou krasu a geomorfologickými pochody, které v něm probíhají. Následně se zaměřuje na hydrologický režim krasových oblastí, faunu a flóru pro ně charakteristickou, antropogenní vlivy a využití krasových oblastí. V kapitole regionální aspekt popisuje rozšíření krasových oblastí na světě a uvádí příklady vybraných lokalit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Geologická stavba
3.
Geomorfologické pochody
3.1
Rozpouštění krasových hornin (koroze)
3.2
Výplňové tvary jeskyní
4.
Hydrologický režim
5.
Biota
5.1
Vegetace na povrchu
5.2
Fauna a flóra v jeskyních
6.
Antropogenní vlivy a využití
7.
Regionální aspekt

Úryvek

"2. GEOLOGICKÁ STAVBA
S krasovými jevy se v přírodě setkáváme v oblastech budovaných především vápenci, méně často dolomity, solemi nebo sádrovcem. Vznik krasových krajin souvisí právě s tímto horninovým složením. Pokud se vyskytují podobné útvary, zejména jeskyně či přírodní podzemní dutiny v jiných horninách, např. v pískovcích, označujeme je jako pseudokrasové.
Vápence jsou sedimentární horniny s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého a běžnými fragmenty zkamenělin (většinou bezobratlí nebo rostliny). V malém množství mohou obsahovat i malá množství křemene či jiných úlomkovitých materiálů. Dělí se podle povrchových struktur (pisolitický, oolitický) nebo podle obsažených fosílií (nummulitický, bryozoový, korálový, krinoidový, lasturnatý). Mohou být hrubozrnné až jemně zrnité. Vznikají buďto v mořských (častější) nebo sladkovodních podmínkách.
Dolomity jsou mořské sedimenty obsahující vysoký podíl minerálu dolomitu (uhličitan vápenato-hořečnatý), podle něhož dostaly své jméno. Přítomny jsou také úlomkovité nerosty a sekundární oxid křemičitý (rohovec). Obvykle mívají tmavší barvu než vápence, a také většinou obsahují méně fosílií, zřejmě v důsledku rekrystalizace, ke které při jejich vzniku často docházelo. Jedná se o kompaktní horniny se stejnosměrnou krystalickou strukturou
Sádrovec (hydratovaný síran vápenatý), jehož původ je ve většině případů také mořský, se obvykle vyskytuje v masivní podobě. Jedná se o hrubě až jemně krystalickou horninu, která může mít i vláknitý habitus. Obvykle bývá proložen mezivrstvami pískovců, slínů a vápenců, a je tak měkký, že je do něj možné rýpnout nehtem. Neobsahuje žádné fosílie. Vzniká v řadě evaporitů v asociaci s dolomitem, slínem, halitem a kalcitem.

3. GEOMORFOLOGICKÉ POCHODY
Geomorfologické pochody v krasových oblastech jsou vyvolány povrchovou a podzemní vodou a označují se jako pochody krasové. K hlavním krasovým pochodům patří:
1. rozpouštění krasových hornin srážkovou a tavnou vodou
2. opětné vylučování rozpuštěných látek a vznik specifických útvarů (např. krápníků)
3. krasové řícení, tj. náhlé pohyby krasových hornin v dutinách
Tyto pochody mají hlavní vliv na vytváření krasových krajin, kterých je hned několik typů. Jedná se o kras nepokrytý (krasové horniny leží přímo na povrchu terénu a jejich povrch je nejspíš v důsledku odlesnění zcela bez vegetace), který se vyskytuje v okolí Středozemního moře, kras přikrytý (horniny jsou pokryty propustnými autochtonními nebo alochtonními zvětralinovými a sedimentárními plášti, na nichž jsou vyvinuty půdy a vegetace) nalézající se i v ČR – Moravský kras, kras podzemní (ke krasovění dochází až po překrytí mladšími nekrasovými horninami) na Zábřežské vrchovině, pohřbený kras (přerušen vývoj po překrytí nepropustnými sedimenty) u Hranic a kras exhumovaný (kras byl nejprve pohřben pod nepropustnými sedimenty a posléze znovu obnažen)."

Poznámka

Práce zahrnuje doprovodné fotografie, tabulky a schémata, čistý text dosahuje cca 8 stran.
V textu se objevují drobné gramatické chyby.
Zpracováno na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého jako seminární práce z Nauky o krajině.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22168
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse