Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krátkodobá Phillipsova křivka

Krátkodobá Phillipsova křivka

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Teoretická část práce se věnuje inflaci a jejímu vztahu k nezaměstnanosti a shrnuje paradigmata krátkodobé Phillipsovy křivky. Praktická část objasňuje, jakou korelaci projevuje krátkodobá Phillipsova křivka nejen v desetiletém historickém vývoji České a Slovenské republiky jako ekonomicky transformujících se zemí, ale také v Dánsku jako v zemi se stabilní a rozvinutou tržní ekonomikou.

Obsah

1
Teoretická část
1.1.
Přirozená míra nezaměstnanosti
1.2.
Inflace
1.3.
Inflace a nezaměstnanost – vztah
1.4.
Objev Phillipsovy křivky
1.5.
Vývoj Phillipsovy křivky
1.6.
Krátkodobá Phillipsova křivka
2.
Praktická aplikace (grafy)
2.1.
Česká republika
2.2.
Slovenská republika
2.3.
Dánsko
3.
Vyhodnocení grafů

Úryvek

"1. Teoretická báze
Jelikož zkoumáme vzájemný vztah mezi nezaměstnaností a inflací na základě Phillipsovy křivky, je nutno definovat přirozenou míru nezaměstnanosti a inflaci, jejíchž výkyvy by v krátkém období měli být na sobě závislé.

1.1.1 Přirozená míra nezaměstnanosti
je taková míra nezaměstnanosti, při níž jsou síly, které působí směrem ke zvyšování a snižo-vání cenové a mzdové inflace, vyrovnané. Při přirozené míře nezaměstnanosti je inflace stálá – nevykazuje tendenci ke zvyšování ani ke snižování. Za standardní přirozenou míru neza-městnanosti je považována hodnota kolem 6%. Z tohoto faktu vyplívá, že pohyb po krátkodo-bé Phillipsově křivce bude následovat jen v případě, že se míra nezaměstnanosti z nějakého důvodu odchýlí od své přirozené míry na jednu či na druhou stranu.

1.2 Inflace
Míra inflace je definována jako míra změny cenové hladiny. K inflaci dochází, roste-li celko-vá cenová hladina.
Průzkumy veřejného mínění zjišťují, že inflace je veřejný nepřítel číslo jedna. Inflace má dva přesně vymezené účinky:
- přerozdělení důchodu a bohatství mezi různými třídami
- deformaci relativních cen a výstupů různých statků
Oba důsledky jsou přijímány obyvatelstvem značně nelibě.

1.3 Inflace a nezaměstnanost – vztah
Jelikož obě veličiny – nezaměstnanost i inflace – mají své negativní důsledky a jelikož je mezi nimi nepřímo úměrný vztah (v krátkém období), lze volit a „koupit“ lepší výsledky v jedné veličině za cenu horších výsledků v druhé veličině. Tato volba je do značné míry závislá na politické garnituře a její hospodářské politice.

1.4 Objev Phillipsovy křivky
„Phillipsova křivka vzešla z průkopnické studie ekonoma A. W. Phillipse narozeného na No-vém Zélandu, který se pokusil kvantifikovat determinanty mzdové inflace. Po pečlivém studiu údajů o nezaměstnanosti a nominálních mzdách ve Spojeném království za více než sto let našel Phillips inverzní vztah mezi nezaměstnaností a změnami nominálních mezd.“ [1, s. 328].

1.5 Vývoj Phillipsovy křivky
Phillipsova křivka prošla určitým vývojem, který lze rozdělit:
- ranná Phillipsova křivka (substituční teorie inflace)
- přehodnocená Phillipsova křivka (1982) – vznik dlouhodobé Phillipsovy křivky

1.6 Krátkodobá Phillipsova křivka
předpokládá, že se nemění setrvačná míra inflace. Pokud zůstává setrvačná inflace stabilní, vyjadřuje Phillipsova křivka zaměnitelnost – substituci - mezi inflací a nezaměstnaností ."

Poznámka

Práce obsahuje grafy. Čistý text tvoří cca 3 strany. Částečně čerpá z: http://referaty.superstudent.cz/ekonomie/phillipsova-krivka-1838.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse