Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Krátkodobé financování podniku - maturitní otázka

Krátkodobé financování podniku - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z ekonomie, která se věnuje představení předmětu krátkodobého financování podniku a jeho zdrojům, kterými jsou obchodní úvěry, krátkodobé bankovní úvěry nebo třeba faktoring.

Obsah

1.
Předmět krátkodobého financování
a) Financování
b) Zlaté pravidlo
2.
Zdroje krátkodobého financování
a) Krátkodobé bankovní úvěry
b) Dodavatelský (obchodní) úvěr
c) Zálohy od odběratelů
d) Nevyplacené mzdy
e) Nezaplacené daně a pojištění
f) Financování oběžného majetku přeměnami majetku
g) Faktoring

Úryvek

"Zlaté pravidlo: DM je třeba krýt dlouhodobými zdroji, krátkodobý majetek může být financován i krátkodobými zdroji. Zdroje dlouhodobého financování jsou externí a interní.
Interní zdroje – vnitřní činnosti podniku (odpisy, nerozdělený zisk, dlouhodobé rezervy) – samofinancování
Externí zdroje – zdroje získané pomocí dlouhodobých úvěrů, emisí akcií, pomocí obligací, finančního leasingu.

Velikost podnikového kapitálu závisí na:
- velikosti podniku (čím větší podnik, tím větší kapitál vyžaduje)
- rychlosti obratu kapitálu (čím rychlejší obrat tím je potřeba méně kapitálu)
- stupni mechanizace (vyšší technika vyžaduje vyšší kapitál)
- organizaci prodeje (vlastní prodejní síť vyžaduje větší kapitál než prodej přes obchodní podniky)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e6a7bbc3814.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kratkodobe_financovani_podniku.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse