Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Křesťanská, středověká a renesanční filozofie - maturitní otázka 16/16

Křesťanská, středověká a renesanční filozofie - maturitní otázka 16/16


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se ve stručnosti věnuje vzniku křesťanství, vývoji filosofie ve středověku a renesanci. Krátce charakterizuje období apologetiky, patristiky i scholastiky a uvádí tehdejší postoje ke křesťanství. V poslední části práce jsou popsány rysy renesanční filozofie a vyjmenováni její nejvýznamnější představitelé. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Novověká a moderní filozofie - maturitní otázka 15/16.

Obsah

1.
Křesťanství a středověk
1.1.
Vznik křesťanství
1.2.
Období
1.2.1.
Apologetika
1.2.2.
Patristika
1.2.3.
Scholastika
1.3.
11. Století
1.4.
15. Století
2.
Renesance
2.1.
Rysy

Úryvek

"- KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚK
o Vznik křesťanství
- Pochází z judaismu a antické filozofie
- První křesťané byli pronásledováni
- Ústředními problémy byly otázky stvoření světa a člověka Bohem, pád člověka do hříchu a jeho vykoupení Kristem na kříži
- Vše, co existuje, je odvozeno od Boha
- Smyslem lidských dějin je přiblížení se Bohu
- Základem křesťanské filozofie je zjevná pravda – Bible a učení církve
- Problém vztahu víry a vědění → filozofie byla „služkou“ teologie – objasňovala zjevné pravdy
o Období:
- Apologetika (1. – 3. století)
• Apologia = obrana
• Hájili křesťanství před jeho odpůrci a vysvětlovali víru
- Patristika (2. – 8.století)
• Patres = církevní otcové
• Křesťanská filozofie dostala systém a byla ucelena
• Vliv Platona
• Aurelius Augustinus = Svatý Augustin; dovršil syntézu křesťanské filozofie s křesťanstvím; zabýval se různými filozofickými problémy např. problematikou času (rozlišil vnější čas – měřený hodinami, a vnitřní čas – čas našeho prožívání = když se nudíme, čas utíká pomaleji)
- Scholastika (9. – 15.století)
• Heslo doby: „Čím víc trpíme, tím víc si užijeme po smrti“
• Schola = škola, vyučování
• Vyučovala se v klášterech a katedrálních školách, od 12.století i na univerzitách
• Vliv Aristotela a arabské filozofie (zprostředkovala Evropě antickou filozofii)
• Zakládání žebravých řádů pro lidi v nesnázích (Dominikáni a Františkáni)
• Schizma = církev se rozdělila a ztratila pozice
• Dva rozkoly v církvi
o 11.století
- Ortodoxní
• Východní
• Pravoslavná
- Katolická
o 15.století = vznik protestantství
• Tomáš Akvinský = vytvořil ucelený systém křesťanského vědění a pokusil se sladit vědění s vírou
• Na konci středověku byla harmonie mezi vírou a filozofií narušena → někteří myslitelé se je snažili oddělit (víra by se měla zabývat otázkami spasení apod. a věda ději pozemského světa) → představitel William Ockham"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dbf1055bed72.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Krestanska_stredoveka_renesancni_filoz_MO.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse