Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Krijtová: Cruces translatorum - na co si dávat při překladu do češtiny pozor

Krijtová: Cruces translatorum - na co si dávat při překladu do češtiny pozor


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Na co bychom si měli při překladu dávat pozor: souslednost časová, pevný slovosled, češtinu vnímají různé generace různě, užití pasiva, rozvitý přívlastek, nadužívání přivlastňovacího zájmena místo dativu, zájmena, konkrétnost a abstraktnost výrazu, jmenné vazby, nadměrná frekvence, překládání tzv. expletivních slůvek, slůvka kontaktová, oslovení,
překládání vlastních jmen, překládání synonym. Doprovázeno příklady.

Poznámka

Výtah ze stejnojmenné kapitoly knihy Pozvání k překladatelské praxi (Krijtová).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43e8b1293d95d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Cruces_translatorum.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse