Název Goodness Staženo

Krijtová: Cruces translatorum - na co si dávat při překladu do češtiny pozor

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

166x

Jarmila Doubravová: Sémiotika v teorii a praxi

Práce obsahuje výpisky z uvedené knihy. Na pozadí obsahu knihy jsou velmi podrobně a pečlivě zpracována hesla z oblasti teoretické sémiotiky - pojmosl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

90x

O češtině - recenze knihy z edice ČT

Tento text popisuje témata knihy O češtině. Uvádí okolnosti jejího vzniku, důvod, proč vůbec o moderní češtině psát a nastiňuje jednotlivá témata. Zam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

83x

Eco, Umberto: O zrcadlech - výtah z knihy

Práce je stručným výtahem sbírky esejů O zrcadlech italského spisovatele Umberta Eca. Rozebírá jednotlivé kapitoly, ve kterých se zabývá nazíráním na ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Nauky o českém jazyce

29x

Arthur Schopenhauer: O spisovatelství a stylu

Tato práce obsahuje výtah ze čtivé úvahy filozofa Arthura Schopenhauera. Dílo se věnuje tématu psaní knih. Řeší, zda je lepší psát z lásky, nebo za pe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Nauky o českém jazyce

12x

Neologismy - výpisky z knih

Práce obsahuje výpisky z knih Olgy Martincové Neologizmy v dnešní češtině (2005) a Problematika neologismů v současné spisovné češtině (1983). Obecně ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

8x

Marie Komorná: Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk

Práce obsahuje podrobné výpisky z knihy Marie Komorné: Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk. Soubor je přehledně naformátovaný ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Pedagogika, Nauky o českém jazyce

4x

Bohumír Dejmek: Mluva nejstarší generace Hradce Králové se zaměřením na diferenční jevy hláskové a morfologické

Tato práce se zabývá knihou Bohumíra Dejmka - Mluva nejstarší generace Hradce Králové se zaměření na diferenční jevy hláskové a morfologické. Popisuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

1x

Bohuslav Havránek a Josef Hrabák: Výbor z České literatury od počátku až po dobu Husovu - výpisky z knihy

Výpisky seznamují s nejstaršími literárními památkami na našem území. Souvislým textem informují o staroslověnském písemnictví. Popisují Proglas a Živ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

0x

Příruční mluvnice češtiny: oddíl Koherence textu

Práce obsahuje výpisky z kapitol knihy Příruční mluvnice češtiny (eds. Karlík, Nekula, Rusínová) věnujících se tématu koherence (soudržnosti) textu. V... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o českém jazyce

0x
1  2  »