Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kritické procesní prvky daňového systému a správy daní v ČR

Kritické procesní prvky daňového systému a správy daní v ČR

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem seminární práce jsou kritické procesní prvky daňového systému a správy daní v České republice a možnosti jejich řešení. Autor nejprve definuje základní pojmy, věnuje se historii daňového řádu a jeho zásadám. Poté se zabývá problematikou týkající se Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. Ten se v současné době nachází ve fázi budování a jeho budoucím úkolem bude zjednodušit celkový systém a snížit tak administrativní zátěž.

Obsah

1.
Úvod
2.
Procesní daňový systém
3.
Historie daňového řádu a jeho zásady
4.
Zásady správy daní
5.
Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů
6.
Právní perfektnost daňového systému ČR?
7.
Závěr
8.
Literatura

Úryvek

"Historie daňového řádu a jeho zásady
Roku 2006 Ministerstvo financí v souladu s Plánem legislativních prací vlády předložilo legislativní radě vlády a profesním komorám návrh Daňového řádu. Tento řád má nahradit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (procesní předpis pro správu daní). Tento konkrétní zákon byl zaveden právě roku 1992 a to v souladu s tehdejší vlnou nových daňových zákonů, kdy tedy proběhla daňová reforma. Tento zákon do roku 2006 zůstal nezměněn, byl mnohokrát novelizován, ale žádná zásadní změna nepřišla. Novelizace tohoto zákona probíhala především v podobě technických změn. Roku 2000 byl předložen návrh, jak jsem se již zmínila a to usnesením vlády č. 592 ministru financí, kterému bylo uloženo připravit na místo novel zákona zákon nový.
Daňová soustava by měla mít pět zásad, avšak tyto zásady nejsou z právního pohledu, ale z ekonomického. Zásady by se měly stát pilířem každé daňové soustavy. Těmito zásadami jsou následující:
- Efektivnost
- Právní perfektnost a průhlednost
- Pozitivní vlivy na ekonomické chování subjektů
- Spravedlnost
- Správný vliv na makroekonomické agregáty
Efektivnost – tato zásada by neměla způsobovat velké zkreslení v cenách a také v užitku z různých druhů činnosti. Zkreslení vede každého poplatníka k tomu, že nahrazuje některé druhy zboží a služeb zdaněné zbožím a službou zdaněnou méně. Samozřejmě tato skutečnost vede k narušení efektivní alokace zdrojů v ekonomice. Daň by v žádném případě neměla zatěžovat poplatníka do takové míry, aby přestal mít potřebu spořit, nebo také mít podnikatelskou vizi.
Právní perfektnost a průhlednost – tato skutečnost může významným způsobem zasahovat do svobody každého jednotlivce. Systém funguje tak, že čím více je ve společnosti svoboda jedince zdůrazňována, tím vyšší má pak význam právní perfektnost a průhlednost. V Listině základních práv a svobod bychom nalezli v článku 11 a odstavci 5: „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona“. Tato věta zaručuje právo na právní perfektnost a průhlednost daní. Nesmí tedy docházet k neperfektnosti a neprůhlednosti na poplatníky daně.

Zásady správy daní
„V zákoně č. 3337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jenž je dosavadně platným procesním právním předpisem pro správu daní, jsou základní zásady daňového řízení koncentrovány v ust. § 2. Nový Daňový řád tak, jak je předkládán Ministerstvem financí do externího připomínkového řízení, má základní principy, jimiž by měla být správa daní prodchnuta, uvedeny ve dvou různých ustanoveních.“
Zásady Daňového řádu určilo Ministerstvo financí v ust. §52. Někteří hovoří o nelogičnosti právní úpravy základních principů správy daní, protože pro adresáta právní normy může být velice matoucí. V podstatě se tímto vytrácí průhlednost tohoto předpisu. Tato norma se jeví běžnému poplatníku daně jako málo srozumitelnou a nepřehlednou. Ministerstvo financí by mělo proto dbát i na tato úskalí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20587
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse