Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Křivohlavý, Jaro: Jak si navzájem lépe porozumíme - anotace knihy

Křivohlavý, Jaro: Jak si navzájem lépe porozumíme - anotace knihy

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí anotaci díla Jara Křivohlavého Jak si navzájem lépe porozumíme. Zmiňuje nejdůležitější pojmy, se kterými se v knize čtenáři setkávají.

Obsah

1.
Sociální styk a sociální komunikace
2.
Jednota sociálního styku a činností
3.
Stránka sociálního styku - komunikační, interakční, perceptivní
4.
Co si při vzájemném setkání sdělujeme a jak si to sdělujeme
5.
Co se rozumí sociální komunikací
5.1.
Mimoslovní nonverbální sociální komunikace
5.1.1.
Mimika
5.1.2.
Proxemika
5.1.3.
Haptika
5.1.4.
Postupologie
5.1.5.
Kinezika
5.1.6.
Gesta
5.1.7.
Řeč očí a našich pohledů (abeceda řeči našich očí)
5.1.8.
Paralingvistika
5.1.9.
Sdělování emocí
5.1.10.
Řízení rozhovoru mimoslovními projevy
5.1.11.
Funkce mimoslovního sdělení
5.1.12.
Teorie nonverbální komunikace
5.2.
Verbální sociální komunikace
5.2.1.
Obory sledující různé stránky řeči
5.2.2.
Příspěvek sociální psychologie k hlubšímu porozumění našim rozhovorům
5.2.3.
Záměry našich slovních sdělení
5.2.4.
Mimoslovní složky hlasového projevu (pomlky v plynulosti řeči)
5.2.5.
Rozhovor (významové struktury sdělení, členění rozhovoru, sdílení pocitů v osobním rozhovoru, pocity)
5.2.6.
Dialog jako nejvyšší forma osobního rozhovoru
5.2.7.
Sdělování činy – nejen tím co říkáme, ale i tím, co děláme, jak jednáme a jak se chováme
5.2.8.
Verbální projevy, jimiž ovlivňujeme druhé osoby (vědomé ovlivňování, přesvědčování, argumentace)
5.2.9.
Nepřímé formy verbálního ovlivňování
5.2.10.
Paradoxní způsob ovlivňování (levá a pravá mozková hemisféra)

Úryvek

"JARO KŘIVOHLAVÝ- JAK SI NAVZÁJEM LÉPE POROZUMÍME

Sociální styk a sociální komunikace se zabývá společenskými vztahy a interpersonálními vztahy.
2 roviny vztahů:
- roviny společenských vztahů
- roviny interpersonálních vztahů.

Jednota soc. styku a činností je chápána jako určitá stránka společné činnosti, ve které se psychika projevuje, utváří a mění. Jedná se o tu činnost, která je zaměřena na uspokojení základních životních potřeb.
Sociální styk má 3 stránky:
1. komunikační – jde o otázky a výměny informací
2. interakční – jde o otázky výměny aktivit a bezprostřední organizace společné činnosti.
3. perceptivní – jde o otázky vzájemného vnímání, poznávání a pochopení účastníků styku.

Komunikační stránka sociálního styku vychází z faktu výměny představ, idejí, nálad, pocitů, postojů... v mezilidském styku v průběhu vzájemné činnosti lidí.

Interakční stránka zahrnuje spolupráci, kooperaci, soupeření, konkurenci. Patří sem i soupeření, pomoc druhému, vytváření a řešení konfliktů.

Perceptivní stránka zahrnuje vnímání soc. styku jeho účastníky. Na vnímání je přitom závislý úspěch, sebepoznání a sebeuvědomění.

Co si při vzájemném setkání sdělujeme a jak si to sdělujeme:
Výměna informací mezi lidmi je našemu postřehu přístupnější než vztahy mezi lidmi, dochází k nim všude tam, kde se lidé setkávají."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11246
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse