Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krizová připravenost

Krizová připravenost


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá krizovou připraveností. Nejdříve vypisuje důležité zákony, vyhlášky a nařízení, na jejichž základě opisem seznamuje se základními pojmy. Poté uvádí přehled shromažďovaných údajů podle § 15 odst.3 krizového zákona. Podrobně popisuje havarijní a krizový plán. Analyzuje jejich druhy a náležitosti.

Obsah

1.
Úvod - přehled použitých pojmů
2.
Legislativa
2.1.
Zákony
2.1.1.
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ( krizový zákon )
2.1.2.
č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
2.1.3.
č. 239/2000 Sb. o IZS
2.1.4.
č. 238/2000 Sb. o HZS
2.1.5.
č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií...
2.1.6.
č. .82/2004 Sb. kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií...
2.1.7.
č. 254/2001 Sb. o vodách ( vodní zákon )
2.1.8.
č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
2.2.
Nařízení vlády
2.2.1.
č. 462/2000 Sb. k provedení §27 odts.8,§28 odst.5 zákona č. 240/2000 Sb.
2.3.
Vyhlášky
2.3.1.
MV č. 429/2003 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS
2.3.2.
MV č. 383/2000 Sb. kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování...
2.3.3.
SÚJB č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení...
2.3.4.
MŽP č. 366/2004 Sb. o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
3.
Pojmy
3.1.
Plánování
3.2.
Krizové plánování
3.3.
Obranné plánování
3.4.
Civilní nouzové plánování
3.5.
Krizové řízení
3.6.
Orgány krizového řízení
3.7.
Krizový plán
3.8.
Havarijní plán kraje
3.9.
Stupeň poplachu
3.10.
Třetí stupeň poplachu
3.11.
Zvláštní stupeň poplachu
3.12.
Integrovaný záchranný systém (IZS)
3.13.
Základní složky IZS
3.14.
Ostaní složky IZS
3.15.
Určená obec
4.
Přehled shromažďovaných údajů podle § 15 odst.3 krizového zákona
4.1.
§ 15 odst.3
5.
Havarijní plán
5.1.
Druhy havarijního plánu
5.2.
Náležitosti
5.3.
Náležitosti vnějšího havarijního plánu (NV č. 429/2003 Sb.) pro jaderná zařízení a pracoviště IV. kategorie havarijního plánu kraje (NV č. 429/2003 Sb.)
5.4.
Náležitosti vnějšího havarijního plánu (Vyhláška MV č. 383/2000 Sb.) pro nebezpečné chemické látky a chemické přípravky
6.
Krizový plán
6.1.
Druhy krizových plánů
6.2.
Náležitosti krizového plánu (NV č. 462/2000 Sb.)
6.3.
Krizový plán správního úřadu
6.4.
Krizový plán kraje
6.5.
Rozpracování KP kraje obecním úřadem určené obce „ krizový plán určené obce“
6.6.
Plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu
6.7.
Plán krizové připravenosti

Úryvek

"1 Pojmy

Plánování je procesní technologie managementu jejíž výstupem je výběr budoucích úkolů a z nich vyplývajících činností a jejich možných alternativ, pro splnění potřebných cílů. Bezpečnostní plánování je souhrn činností, postupů a vazeb k realizaci cílů a úkolů bezpečnosti státu a jeho obyvatel, které orgány veřejné správy a další k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Krizové plánování je ucelený soubor postupů, metod a opatření, které orgány krizového řízení užívají při přípravě na činnost v krizových situacích a k minimalizaci možných zdrojů krizových situací a jejich škodlivých následků.

Obranné plánování je souhrn činností, procedur, vazeb uskutečňovaných státními orgány k realizaci cílů a úkolů obrany státu a z nich plynoucích subjektů, postupů a termínů jejich plnění při respektování politických, vojenských, ekonomických a technologických požadavků a při souběžném co nejefektivnějším využívání lidských, věcných a finančních zdrojů.

Civilní nouzové plánování jsou opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, ochrany obyvatelstva ochrany ekonomiky, trvalé funkčnosti státní správy, přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a obyvatelstva.Nedílnou součástí je koordinace požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti státu.

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace ( § 2, Z 240/2000 Sb.).

Orgány krizového řízení - orgány ( vláda ČR, ministerstva a ostatní správní úřady, orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností ), které ve prospěch svého zřizovatele zabezpečují analýzu a vyhodnocení možných ohrožení jeho bezpečnosti, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravnými opatřeními a řešením krizových situací. ( § 2, Z 240/2000 Sb.)

Krizový plán dokument obsahující souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací, tedy souhrn plánovacích, metodických a informačních dokumentů, používaných při rozhodovací, řídící a koordinační činnosti v krizové situaci
( Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.)

Havarijní plán kraje je plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (účelový prováděcí dokument představující souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí ( Vyhláška MV 429/2003 Sb.)."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 13,5 strany. Práce obsahuje schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Je opisem zákonů a vyhlášek uvedených v přehledu legislativy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16451
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse