Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krizová situace - jak se vypořádat s povodní

Krizová situace - jak se vypořádat s povodní

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu metody identifikace zdrojů rizika, nebezpečných situací nebo určité nehodové události, které mohou způsobit nežádoucí dopady. Hlavní pozornost je věnována dopadu povodně na majetek, psychiku a další oblasti lidského života.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dopady povodně
2.01
Na životy a zdraví lidí a na jejich pocit bezpečí
2.02
Na majetek
2.03
Na životní prostředí
2.04
Na kritickou infrastrukturu, dodávky energií a vody
2.05
Na kanalizační systém
2.06
Na dopravu
2.07
Na komunikační a informační systémy
2.08
Na bankovní a finanční sektor
2.09
Na nouzové služby, průmysl a zemědělství
2.10
Na státní správu a samosprávu
3.
Závěr
4.
Použitá literatura

Úryvek

"2.03 Na životní prostředí
Dochází k ohrožení nejen majetku soukromého, ale i firemního a státního a z toho může vyplývat i ohrožení životního prostředí. Může dojít ke kontaminaci pitné vody znečišťujícími látkami z odvodňovacích stok a ze zemědělské půdy, ke znečištění řek a vodních zdrojů, ke znečištění čistíren odpadních vod, což může vést k uvolnění znečišťujících látek. Při zaplavení skládek toxického odpadu může dojít ke kontaminaci půdy. Je velká pravděpodobnost eroze půdy, která může být doprovázena jejími sesuvy.
Proud vody a naplaveniny mohou mít devastující účinky na krajinu, na zemědělskou půdu a úrodu. Ohrožena je i lesní a polní zvěř a zvířata chovaná v zajetí.
Na druhou stranu je ale nutno připomenout, že je třeba rozlišovat „malé“, pravidelně se opakující záplavy, které působí jen malé škody a které mohou mít i pozitivní dopad, jako je přínos pro říční ekosystém, doplňování zásob podzemní vody atd., a velké povodně, na které je třeba být připraven.

2.04 Na kritickou infrastrukturu, dodávky energií a vody
Kritickou infrastrukturou rozumíme fyzické, kybernetické a organizační systémy, které jsou nutné pro zajištění ochrany životů a zdraví lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy státu.
Dochází k poškození rozvodů elektrické energie, plynu, tepla a vody, s čímž jsou spojeny velké náklady na minimalizaci rizika dalších pohrom, jako jsou požáry a výbuchy
a na rychlou obnovu jejich funkčnosti. S výpadkem elektrické energie dochází k nefunkčnosti veřejného osvětlení, což snižuje orientaci v prostoru a zvyšuje riziko újmy na zdraví
a životech lidí. Dále s výpadkem elektrické energie dochází k nemožnosti vytápění obydlí
a k problémům při skladování potravin, které mohou vést jak k jejich zničení, tak k případné kontaminaci.
Stejně tak bude omezena dodávka pitné vody a bude zvýšeno riziko kontaminace vody ve studních. Proto bude potřeba zajistit jak samotnou dodávku pitné vody, tak dezinfekční prostředky pro úpravu vody."

Poznámka

Krizový management, management rizik.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10972
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse