Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Křížové výpravy a církevní řády

Křížové výpravy a církevní řády

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje křížovým výpravám a církevním řádům. Popisuje všechny křížové výpravy, seznamuje s jejich průběhem, významem a také informuje o důležitých osobnostech. V druhé části se pak zaměřuje na církevní řády. Obsahuje jejich charakteristiku, zmiňuje se o historii, organizaci i hlavních principech.

Obsah

1.
Křížové výpravy
1.1.
1. výprava
1.1.1.
Výprava chudiny
1.1.2.
Výprava feudálů
1.2.
II. výprava - 1147 – 1149
1.3.
III. výprava - 1189 – 1192
1.4.
IV. výprava - 1202 – 1204
1.5.
Výprava dětí – 1212
1.5.1.
1217 – 18 - výprava uherského krále Ondřeje II. proti Sýrii
1.6.
V. výprava - 1228 – 1229
1.7.
VI. výprava - 1248 – 1254
1.8.
VII. výprava – 1270
1.9.
Význam výprav
2.
Církevní řády
2.1.
Řád svatého Benedikta (benediktini)
2.2.
Kartuziáni
2.3.
Řád bratří kazatelů (dominikáni)
2.4.
Cisterciácký řád
2.5.
Františkáni
2.6.
Církevní řád řeholních kanovníků (premonstráti)
2.7.
Řád německých rytířů

Úryvek

"I. VÝPRAVA - 1096 – 1099
I) výprava chudiny
Vedl ji Petr z Amiensu, zvaný také Petr Poustevník, mnich, který navštívil Svatou zemi, ale do Jeruzaléma se nedostal, protože byl zajat a mučen Turky a a chudý rytíř Gautier Sans Avoir (Bezzemek).
Lid zachvátilo náboženské vzrušení. Chudý lid, zdecimovaný morem z let 1094 - 1095 podlehl vidině bohatství. Papež všem účastníkům výpravy slíbil doživotní odpuštění hříchů a zbavil je poddanských povinností vůči jejich lenním pánům. Ve Francii se objevil potulný kazatel, Petr z Amiensu, zvaný Petr Poustevník, který svou obžalobou a barvitým líčením zlých skutků muslimů strhl mnohý lid. Ten za Petrem táhl Evropou osvobodit Boží hrob a dav stále narůstal. Cestou žebrali a loupili. V Uhrách začali zabíjet v domnění, že jsou již u svého cíle. A nebyli jediní. Petr Poustevník dorazil r. 1096 do Cařihradu. Loupení se opakovalo. Císař je proto dal urychleně přepravit přes Bospor do Malé Asie, kde tento systémem „co dům dá“ vyzbrojený a nevycvičený lid byl pobit v první bitvě Seldžuky. Petr uprchl zpět do Cařihradu.

II) výprava feudálů
Na jaře 1097 dorazila před Cařihrad po různých cestách téměř čtyřicetitisícová armáda. Byli to především normanští rytíři vedeni robertem, vévodou normanským, dále vojska z Lotrinska vedené bratry Godefroyem a Balduínem z Bouillonu a Eustachem III. z Boulogne, z Flander přijelo vojsko vedené Robertem, hrabětem flanderským. A z jižní Francie přitáhl spolu s papežským legátem, Adhemarem de Monteil, biskupem z Puy, Raimund IV., hrabě ze St. Gilles, zvaný z Toulouse, a Bohemund, vévoda tarentský.
Císař Alexios I. Komnenos je dal přepravit do Malé Asie a oni táhli dál směrem k Jeruzalému. Část křižáků vedená Balduinem, bratrem Gorfroye z Bouillonu, se odtrhla a vydala se na Edessu, kterou obsadila. Tak vznikl první křižácký stát - Edesské hrabství. Koncem října 1097 dorazilo křižácké vojsko do údolí řeky Oront, na jejíž březích stálo mohutně opevněné město Antiocheia. Obléhání trvalo sedm měsíců, ale roku 1098 město padlo zradou. Nastalo vraždění při nemž zahynulo dvacet tisíc lidí. Výprava byla vcelku úspěšná. Po dobytí Damietty, Antiocheie a Jeruzaléma, kde všude pobili desítky tisíc nevinných lidí, v samotném Jeruzalémě sedmdesát tisíc, založili křižáci na dobytém území své státy se západním modelem zřízení – lenním systémem: Výše zmíněné Hrabství edesské – Balduín z Bouillonu, Vévodství antiochijské – Bohemund, vévoda tarenský, Království jeruzalémské – Godefroy z Bouillonu a Hrabství tripolské. Godefroy z Bouillonu roku 1100 zemřel a novým králem jeruzalémským se stal jeho bratr Balduin, který spojil své Edenské hrabství s Královstvím jeruzalémským. Mimochodem králové jeruzalémští byli po vzoru Ježíše Krista korunováni trnovou korunou.
Roku 1098 se vojsko vydalo směrem k Jeruzalému. Cestou dobyli několik měst, Tripolis (hrabství tripolské), Akkon a v půli roku 1098 dorazili k Jeruzalému. Bylo jich sotva 20 tisíc. Roku 1099, po dlouhém obléhání, započali křižáci se závěrečným útokem. Po dobytí města nastala strašlivá krvavá řež, ve které byli všichni muslimové, kteří se ve městě našli, zmasakrováni. Tak skončila I. křížová výprava, která splnila svůj cíl. Do svaté země táhly houfy věřících, lidí neznalých boje, kteří potřebovali ochranu.
K ochraně křesťany dobytých území sloužily mohutné hrady jako například Crack des Chevaliers."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21829
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse