Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Krizový management - řízení pohledávek a jejich nástroje

Krizový management - řízení pohledávek a jejich nástroje

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V teoretické části práce popisuje změny požadavků na řízení lidských zdrojů, krizový management a management pohledávek. Cílem praktické části práce je zpracování návrhu na řízení pohledávek a jejich nástroje u dvou podnikatelských subjektů, dvou společností s ručením omezeným, kdy se jedna zabývá hlavně obchodní činností včetně obchodu s pohledávkami a druhá výrobní činností. V první praktické části práce je provedena charakteristika obou společností, finanční analýza v časové řadě, rozbor pohledávek. V druhé části je proveden rozbor řízení pohledávek a řešení pohledávek po lhůtě splatnosti u obou společností v současnosti a analýza jednotlivých dosavadních řešení a jejich zhodnocení. Dále na základě zjištěných skutečností navrženo řešení řízení budoucích pohledávek v následujících obdobích a řešení již pohledávek vzniklých. Obě společnosti jsou porovnány včetně srovnání navrhovaných řešení. Závěry jsou dále konfrontovány s odbornou literaturou, v případě odlišných stanovisek je vysvětleno zvoleného řešení.V závěru je zhodnocena práce včetně stanovených cílů, popsány vzniklé problémy při zpracování a uvedeny představy trendu a vývoje v budoucnosti.

Obsah

1.
Úvod – specifikace a popis problému
1.1.
Úvod
1.2.
Krizový management
1.2.1
Krizový scénář
1.2.2
Procesní charakter krize
1.3.
Management pohledávek
1.3.1
Řízení pohledávek
1.3.2
Vymáhání pohledávek
1.4.
Specifikace předmětu řešení
2.
Analýza současného stavu
2.1.
Firma Alfa
2.1.1
Finanční analýza firmy Alfa
2.2.
Firma Beta
2.2.1
Finanční analýza firmy Beta
3.
Metodika a návrh řešení
3.1.
Rozbor pohledávek firmy Alfa
3.1.1
Návrh řešení pohledávek firmy Alfa
3.2.
Rozbor pohledávek firmy Beta
3.2.1
Návrh řešení pohledávek firmy Beta
3.3.
Porovnání pohledávek a návrhu řešení obou firem
4.
Konfrontace s odbornou literaturou
5.
Závěr

Úryvek

"3. METODIKA A NÁVRH ŘEŠENÍ

Při řízení pohledávek je vhodné sledovat mimo finančních ukazatelů i ukazatele nefinanční. Pro tuto strategii je přiměřeným nástrojem metoda balanced scorecard. Tato metoda používá ve své strategii řízení čtyři základní perspektivy:

- finanční
- zákaznické
- interních procesů
- učení a růstu

Postaveni firmy v zákaznickém hledisku vychází z toho, že úspěšný je ten, kdo nejlépe uspokojí potřeby zákazníků. Veškeré činnosti směřující ke zvyšování tržeb a zvyšování finančních prostředků sebou přinášejí i zvyšování pohledávek.
V případě vysoké míry zisku v tržbách je možno připustit větší hodnotu pohledávek po splatnosti a základním cílem potom není minimalizace těchto pohledávek, ale maximalizace prodeje.
Musí být předem formulovány jasné zásady a ty pak i dodržovány, které berou v úvahu nejen současné finanční vlivy, ale hlavně strategické cíle firmy.


3.1. Rozbor pohledávek firmy Alfa

Z celkové hodnoty pohledávek ve výši 1.180.000,-Kč v roce 2004 činí pohledávky po lhůtě splatnosti 783.000,- Kč. Z toho jsou pohledávky po lhůtě splatnosti nad 360 dnů ve výši 680.660,- Kč. Zbývající část jsou pohledávky maximálně do 60 dnů po splatnosti, což jsou pohledávky z běžné obchodní činnosti.

Firma Alfa se zabývala v předchozích letech obchodováním s pohledávkami, což znamená, že nakupovala pohledávky po splatnosti od třetích subjektů a následně prováděla jejich inkaso. Tyto pohledávky byly dle bonity dlužníka nakupovány v rozmezí 20 až 50 % z hodnoty pohledávky. Veškeré pohledávky po splatnosti nad 360 dnů v celé výši 680.660,- Kč tvoří postoupené pohledávky z období let 1997 – 2003. Hodnota těchto pohledávek je vedena v účetnictví v pořizovacích cenách. Tyto pohledávky tvoří pouze malou část z hodnoty veškerých postoupených pohledávek za období existence a činnosti firmy Alfa.
Při obchodování s pohledávkami je v případě úspěšnosti vymožení pohledávky vysoká míra zisku a tudíž je hlavním cílem maximalizace prodeje – tržeb, kdy výnos pokryje i případný velký nárůst těchto pohledávek. Firma Alfa nakupovala ze 60% pohledávky již po splatnosti a 40% tvořily pohledávky splatné až v budoucnosti.

Veškeré pohledávky po splatnosti nad 360 dnů jsou buď zažalovány nebo předány k řešení právnímu zástupci firmy Alfa."

Poznámka

Práce je velmi přehledná a kvalitně zpracovaná. Je doprovázena zhruba 40 stránkami tabulek a grafů, rozsah čistého textu tedy činí asi 44 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6874
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse