Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kultivace bakterií - maturitní otázka

Kultivace bakterií - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá přípravou kultivačních půd. Podrobně popisuje přípravu krevního agaru. Dále dělí jednotlivé půdy podle původu, složení, konzistence a účelu. Základní typy půd poté charakterizuje a zabývá se jejich využitím.

Obsah

1.
Příprava kultivačních půd
1.1
Krevní agar
2.
Kultivační půdy
2.1
Dle původu
2.2
Dle složení
2.3
Dle konzistence
2.4
Dle účelu
2.4.1
Základní
2.4.2
Transportní
2.4.3
Pomnožovací
2.4.4
Diagnostické
2.4.5
Selektivní
2.4.6
Selektivně-diagnostické
3.
Některé základní typy půd
3.1
Peptonová voda
3.2
Živný bujon
3.3
Živný agar
3.4
Krevní agar
3.5
Čokoládový agar
3.6
Levinthalův agar
3.7
Lővenstein- Jensenova půda
3.8
Šulova půda
3.9
Selenitová půda
3.10
ENDOva půda
3.11
MacConkeyho agar
3.12
XLD( xylóza-lyzin-deoxycholát sodný)
3.13
MAL(maltóza-arabinosa-lakton)

Úryvek

“Krevní agar
Navážíme přesné množství kultivační půdy dle návodu. Zalejeme destilovanou vodou a rozpustíme. Je- li v půdě agar necháme ještě nabobtnat. Po nabobtnání rozvaříme při 100°C v přístroji s proudící parou. Necháme mírně prochladnout a upravíme pH půdy na 7,2. Poté sterilizujeme v autoklávu( sterilizace párou za zvýšeného tlaku).
Kde je teplota 121 nebo 134°C. Po sterilizaci půdu za stálého míchání vychladíme na 50°C. Za aseptických podmínek u kahanu vpravíme do média 5- 7 % beraních ERY. Promícháme a vyléváme do sterilních Petriho misek. V každé misce 20 ml agaru, což odpovídá 4 cm sloupci půdy v misce. To je optimální pro dobrý růst bakterií.

Kultivační půdy
Dělení půd:
1. Dle původu
- přirozené se používali před mnoha lety, dnes nahrazeny umělými. Základy půd jsou distribuovány v suchém stavu.

2. Dle složení
- ve výzkumu se užívá definovaných půd kde je detailně známo chemické složení. V lékařské mikrobiologii se užívají KOMPLEXNÍ půdy- definována je jen receptura.

3. Dle konzistence
- tekuté, pevné a polotuhé. V tekutých se bakterie lépe pomnožují ale nelze je určit k získání čisté kultury. Pevné půdy jsou nejběžnější. Pevné se připravují z tekutých přidáním 1- 2 % agarové řasy.

4. Dle účelu
a) Základní- kultivace nenáročných bakterií k jejich uchování a výrobě ostatních půd( živný agar a bujon)

b) Transportní- zachování vitality bakterií během cesty materiálu do laboratoře. Využívají se pro nějaké náročné bakterie nebo u ostatních bakterií pro zabránění vyschnutí tamponu při delším transportu."

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483005800ad10.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kultivace_bakterii.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse