Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kultura a socializace

Kultura a socializace

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o kultuře a socializaci. Definuje kulturu, sleduje její reprodukci, její vztah k civilizaci a zabývá se otázkou migrace jako střetu jednotlivých kultur. Všímá si rozdílů v hodnotách mezi kulturami, v rámci kterých uvádí pět dimenzí národní kultury a vše, co formuje kultura. Následně se zaměřuje na socializaci, na její charakteristiku, rozlišení, procesy, mechanismy, základní formy a socializační působení.

Obsah

1.
Kultura v širším významu
1.1.
Definice kultury
2.
Reprodukce kultury
3.
Kultura a civilizace
4.
Migrace - střet kultur
5.
Rozdíly v hodnotách mezi kulturami
5.1.
Pět dimenzí národní kultury
5.1.1.
Mocenský odstup
5.1.2.
Vyhýbání se nejistotě
5.1.3.
Individualismus a kolektivismus
5.1.4.
Maskulinita a feminita
5.1.5.
Dlouhodobá a krátkodobá orientace
5.2.
Co formuje kultura
5.2.1.
Předsudky a stereotypy, vztahy a konflikty týkající se etnik, národů a ras
5.2.2.
Morálka
5.2.3.
Sebevyvyšování
5.2.4.
Akulturace a adaptace
5.2.4.
Rozdíly v rodinné výchově a socializace dětí
5.2.5.
Rozdíly ve zdravotní péči
6.
Socializace
6.1.
Charakteristika pojmu socializace
6.2.
Rozlišení socializace
6.3.
Procesy socializace
6.4.
Socializační působení
6.4.1.
Druhy vývojových změn v důsledku socializačního působení
6.5.
Mechanismy socializace
6.6.
Základní formy socializace

Úryvek

"Rozdíly v hodnotách mezi kulturami

Významná osobnostní charakteristika, proměnlivá v závislosti na kultuře je HODNOTOVÁ ORIENTACE.
Hodnotou je míněna vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určité situaci, události, objektu nebo činnosti, jež je spojena s uspokojováním jeho potřeb a zájmů. Hodnoty se utvářejí v procesu socializace. Jsou součástí společenského vědomí a jsou hierarchicky uspořádány do hodnotového systému. Tento systém určuje nejobecnější postoje, životní styl a morálku každého jedince.

Srovnávací výzkum hodnot v národních kulturách prováděl Geert Hofstede. Z tohoto výzkumu odvodil 5 dimenzí národní kultury, které lze vyjádřit kvantitativně. Patří sem:
-mocenský odstup - vystihuje sociální distanci mezi lidmi nestejného společenského postavení. Mezi země s velkým mocenským odstupem patří např.Malajsie, Filipíny, Mexiko, Francie nebo Turecko. Mezi země s malým mocenským odstupem patří Rakousko, Dánsko, Irsko nebo Nový Zéland
-vyhýbání se nejistotě - určuje, nakolik lidem určité kultury vadí např. podstupovat riziko různých změn v zaměstnání a ve společnosti vůbec a do jaké míry jsou tyto změny ochotni tolerovat nebo se jim vyhýbat

-individualismus - kolektivismus - vyjadřuje rozsah závislosti jednotlivce ve společnosti a míru volnosti pro jeho vlastní iniciativu.Individualismus přísluší společenstvím, u nichž svazky mezi jedinci jsou volné, tedy každý se stará sám o sebe a svou nejbližší rodinu. Individualistickými zeměmi jsou USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Belgie a Nizozemsko. Naopak kolektivismus náleží společnostem, ve kterých jsou lidé po celý život integrováni do silných a soudržných skupin. Kolektivistickými zeměmi jsou Quatemala, Ekvádor, Pákistán, Indonésie či Portugalsko.

-maskulinita- feminita - Maskulinita vyjadřuje vztah "mužského prvku", vztahuje se na kultury, v nichž jsou rodové role zřetelně odlišeny. Odráží např. rovnoprávnost žen v zaměstnání. Maskulinními zeměmi jsou Japonsko, Rakousko, Itálie, Švýcarsko či Mexiko. Femininními zeměmi jsou Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko a Finsko."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/479330-kultura-sociologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13241
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse