Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kultura pravěké Evropy - maturitní otázka

Kultura pravěké Evropy - maturitní otázka


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z dějin umění uvádí téma kultura pravěké Evropy. Formou hesel popisuje pravěk. Seznamuje s dobou bronzovou, jejím rozdělením, výtvarným uměním, i paleolitickými nalezišti. Zabývá se uměním mezolitu a neolitu. Věnuje se umění doby bronzové a železné. Zmiňuje laténskou a halštatskou kulturu.

Obsah

1.
Pravěk
2.
Dob kamenná
2.1.
Rozdělení
2.2.
Výtvarné umění
2.3.
Paleolitická naleziště
3.
Umění mezolitu a neolitu
4.
Doba bronzová
5.
Doba železná
5.1.
Laténská kultura
5.2.
Halštatská kultura

Úryvek

"Pravěk
- nejstarší a nejdelší období které trvá milióny let
- začíná se vyvíjet člověk; člověk dnešního typu je starý asi 40 000 let
- pravěk: a) doba kamenná
b) doba bronzová (měď+cín)
c) doba železná

Doba kamenná
a) starší = paleolit (3,5 mil. – 10 tis. let př. n. l.)
b) střední = mezolit (10 tis. – 7 tis. let př. n. l.)
c) mladší = neolit (7 – 3,5/2 tis. let př. n. l.)
d) pozdní = neolit (7 – 3,5/2 tis. let př. n. l.)
- výtvarné umění začíná vznikat 40 tis. let př. n. l.
1) malby v jeskyních nebo na skalních stěnách (otisky rukou nebo prstem, hl. náměty byly člověkem ulovená zvířata)
- věřily v úspěch lovu po namalování
- barvy minerálního původu
- nejvýznamnější naleziště: kolem Pyrenejí(jeskyně Altamira
Šp.), Lascaux (Fr.), Niaux
2) sochy = vytvářeny tzv. venuše = sochaa ženy, kde jsou zvýrazněny ženské znaky => symbol plodnosti (např. Věstonická venuše)
3) malby + rytiny a řezby – na předmětech
4)šperky – náhrdelníky, náramky, čelenky z kůže
- paleolitická naleziště u nás – sev. Morava = jeskyně Šipka
- již. Morava = Dolní Věstonice
- Koněpruské jeskyně
- jeskyně Pekárna (Beroun)
- Předmostí u Přerova
Umění mezolitu a neolitu
1) Mezolit = střední doba kamenná (10-7 tis. let př.n.l.)
- konec dob ledových, vyhynuli mamuti
- umění se z jeskyň přesunulo pod širé nebe
- malby na skalních stěnách
- zjednodušení malby = abstrakce =>vyvinutá fantazie
- světská fce, komiksy, scény ze všedního života"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49aebb9e2ec6a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Kultura_praveke_Evropy_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse