Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kultura starověkého Egypta - maturitní otázka

Kultura starověkého Egypta - maturitní otázka


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma kultura středověkého Egypta. Nejdříve se věnuje architektuře. Seznamuje nejen s typy pyramid, kdy nejznámější z nich popisuje, ale zmiňuje také sklaní hrobky a chrámy, včetně sloupů. Zabývá se sochařstvím a malířstvím.

Obsah

1.
Úvod
2.
Architektura
2.1.
Typy pyramid
2.2.
Cheopsova pyramida
2.3.
Rachevova pyramida
2.4.
Skalní hrobky
2.5.
Skalní chrámy
2.6.
Sloupy
3.
Sochařství a malířství
3.1.
Hieratická perspektiva
3.2.
Koncepční realismus
3.3.
Zákon frontálního zobrazení
3.4.
Sochy
3.5.
Malířství

Úryvek

"Cheopsova pyramida – je vysoká 138 m (původně 148 m )
- postavena v letech 2590 – 2568 př.n.l.
- postavil ji faraón Chufew (řecky Cheops)
- byla postavena s více něž 2,5 mil. vápencových kvádrů
- rozměry 232,4 m x 232,4 m
- nachází se na západě od Nilu v Gize
- byla vybudována jen s pomocí ramp, soustav pák, válců a saní tažených voli
- jeden za sedmi divů světa
- do r. 1880 byla největší stavbou světa, kdy ji převýšily věže katedrály v Kolíně nad Rýnem
Rachevova pyramida – měří 143,5 m
- má dva vchody

- skalní hrobky – Údolí králů a královen u města Veset (Théby)
- vytesány do skály
- skalní chrámy – byly vytesány do skály
- nachází se v Luksoru, Jarmaku, Abů Simbel a další
- sloupy = významné pro egyptskou architekturu
a) hlavice s lidskou hlavou
b) sloup palmový
c) sloup lotosový
d) sloup papyrový
e) sloup protodórský
- paláce, vily a domy = k výstavbě se používalo cihel => do dnes vydrželo jen málo zřícenin
- Egypťané uctívali mrtvé = věřily v posmrtný život => velikost a monumentalita staveb je úctou k člověku

Sochařství a malířství
- hieratická perspektiva = velikost postav v obrazech nebo reliéfech se neřídila jejich
umístěním ve skutečném trojrozměrném prostoru, ale podle významu ve společnosti => největší je panovník, nejmenší otroci
- koncepční realismus = umělci při zobrazení člověka nevycházeli z jeho optického vjemu, ale
z celkové představy, kterou si o něm v duch vytvořili"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49aebc052e1db.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Kultura_starovekeho_Egypta_MO.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse