Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kulturní a sociální antropologie

Kulturní a sociální antropologie

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9

Charakteristika: Práce představuje úvod do kulturní a sociální antropologie se zaměřením na její vztah s psychologií. V úvodu klade několik otázek, v nichž může kulturní a sociální antropologie pomoci se zorientovat, a posléze charakterizuje předmět a cíl disciplíny. Následně sleduje její vývoj a historické koncepce směrem k současnému pojetí a nastiňuje souvislosti s jinými vědami. Po rozčlenění antropologických disciplín je nakonec pozornost věnována antropologii psychologické a její historii.

Obsah

1.
Úvodem několik otázek
2.
Předmět a cíl
3.
Vznik a vývoj
3.1.
Vznik
3.2.
Vzájemný vztah kulturní a sociální antropologie
3.3.
Vývoj, směry a školy
3.4.
Souvislost s jinými vědami
4.
Oblasti výzkumu a subdisciplíny
4.1.
Oblasti
4.2.
Subdisciplíny
4.2.1.
Antropologie psychologická
5.
Závěr

Úryvek

"1. PŘEDMĚT A CÍL

Kulturní a sociální antropologie je vědou poměrně mladou. Vznikla jako potřeba na bližší specifikování určitých sociologických problémů, které už nejsou čistokrevně v oblasti zájmu sociologie, někdy na konci minulého století. Jelikož nic není definitivní, nemůžu sem napsat, že k. a s. a. má jeden předmět svého zkoumání, kterého dosáhne jednou metodou. A všechno bych mohl podtrhnout tím, že bych k tomu dodal, že ta jedna cesta k řešení toho pro-blému (nebo těch problémů) je správná. Pochopitelné je, že v antropologii musíme bádat v dimenzích jak časových, tak místních, které si jsou podobné jak vejce vejci. Jedno je však kukaččí a druhé pštrosí. Toto je i nejspíš důvodem, proč zde neuvádím žádnou definici k. a s. a.
Předmět výzkumu k. a s. a. by se dal velmi obšírně shrnout pod asociace, které se vy-baví po vyřknutí slov sociální struktura společností. Pod tímto si můžeme představit tři oblasti předmětu výzkumu: 1) Příbuzenské vztahy a pojmy, které se k tomuto vztahují (různé druhy příbuzenství, monogamie, polygamie, konkubinát, matriarchát, patriarchát ...), 2) Společnost a její prvky (společnost primitivní nebo předliterární, národy přírodní, rod, kmen, náčelník ...), 3) Duchovní život a náboženství (animismus, polyteismus, fetišismus, tabu, rituál, mýtus, kult ...). V minulosti se výzkumníci zajímali o společenství osob primitivních národů, ale postupem času se názor antropologů změnil a v jejich „hledáčku“ se objevily i společnosti nazývané vyspělými. Cílem je zjišťovat (metodou zúčastněného pozorování - způsob provádění vý-zkumu pro antropology typický), jak jsou různé sociální struktury organizovány a jak fungují, jak je společenský systém udržován v dynamické rovnováze v důsledku politických, ekono-mických, příbuzenských a jiných vazeb, které existují mezi hlavními segmenty společnosti, a pomocí kterých specifických mechanizmů jsou kontrolovány skupinové zájmy tak, aby nena-rušovaly stabilitu celkového společenského systému.

2. VZNIK A VÝVOJ

2.1 Vznik
Výzkumy o vzniku člověka a studium mechanizmů biologického a kulturního vývoje a přizpůsobení vedly nejen k dalšímu rozvoji antropologie jako přírodní vědy, ale také přispěly k rozšíření jejího výzkumného záběru o sociokulturní oblast. Ve Velké Británii a Spojených státech se ustanovila obecná věda o člověku, společnosti a kultuře. Jak jsem již výše naznačil došlo k tomu v druhé polovině 19. století.

2.2 Vzájemný vztah k. a s. a.
K možnému rozdílu došlo díky odlišnému pohledu na zkoumanou realitu zejména ve Velké Británii a Spojených státech (antropologií se samozřejmě zabývali i vědci v kontinentální Evropě, ale podle mého názoru mají rozhodující podíl na výzkumu státy ang-losaského světa). I když obě antropologické velmoci spojuje tradiční objekt výzkumu - preli-terární společnosti a jejich kultura, odlišnosti se projevují i při chápání slova kultura a z toho vyplývající preferování určitého pojmu. Anglická sociální antropologie upřednostňuje pojem společnost a klade důraz na studium hodnot, institucí a zvyků v kontextu sociální struktury. Oproti tomu americká kulturní antropologie považuje za centrální kategorii široce chápaný pojem kultura. Ten je používán k označení všech lidských jevů, které se nevztahují k vývoji člověka, ale k artefaktům (jakýkoli materiální předmět zhotovený, pozměněný nebo upravený lidskou činností v souladu s normami určité kultury), sociokulturním regulativům a idejím sdílených členy určité společnosti. Z toho vyplývá, že tento dvojí způsob chápání vede k jinému typu analýzy a k jiné interpretaci společensko-kulturních jevů."

Poznámka

Práce neobsahuje obrázky a přílohy, na něž se v textu odkazuje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse