Referáty antropologie

Název Goodness Staženo

Přístupy ke studiu rituálu

Hlavním tématem práce je rituál. V úvodu autor uvádí definice rituálu, dále se zabývá souvislostí rituálu a lidského těla. Další část pojednává o vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Religionistika/Náboženství

478x

Příbuzenství: kulturní interpretace biologické reprodukce

Seminární práce zprostředkovává antropologickou koncepci příbuzenství, která klade důraz na sociální vztahy vyplývající z kulturně podmíněných interpr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie

259x

Třídní struktura společnosti

Práce se zabývá třídní strukturou společnosti. Nejdříve uvádí definici pojmu sociální třída, poté předkládá příklad moderní klasifikace. Seznamuje s W... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie

258x

Claude Lévi-Strauss: Rasa a dějiny - reflexe

Práce je shrnutím hlavních myšlenek knihy Claude Lévi-Strausse Rasa a dějiny. Představuje kritickou reakci na Lévi-Straussův ikonický text. Kromě náz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

206x

Mýtus

Práce se věnuje problematice mýtu. Popisuje jej v průřezu dějin lidského myšlení, tj. od křesťanství, přes středověk až po romantismus. Zmiňuje význam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

119x

Historie Romů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

106x

Sociální konstrukce času

Seminární práce pojednává způsoby nahlížení časovosti z hlediska sociálního konstruktivismu. Rozlišuje cyklickou a lineární koncepci času a pokouší se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Sociologie

99x

Kultura a mytologie Indiánů Jižní Ameriky

Práce se věnuje představení jednotlivých kultur indiánských kmenů Jižní Ameriky. Součástí textu je také rozbor jejich mytologie. Jednotlivé indiánské ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

95x

Ve službách diktátora - recenze

Práce je spíše publicistickým článkem, referující o knize "Ve službách diktátora" od autorky Ingrid Steinerové-Gashi.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

75x

Volyňští Češi

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

37x
1  2  3  »