Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kulturní výkony mezopotamských civilizací

Kulturní výkony mezopotamských civilizací

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež zobrazuje Mezopotámii jako dějiště rozvoje prvních civilizací, v úvodní části sleduje významné úspěchy v oblasti zemědělství, obchodu, gramotnosti či práva, kterých dosáhly tamní starověké kultury. Posléze zmiňuje vybrané nálezy, jež jsou zdrojem informací o těchto kulturách, a zachycuje vliv některých prvků hospodářského života na mezopotamskou vědu a umění. Všímá si rovněž povahy královské a božské moci, náboženství a pozornost soustředí i na odrazy materiálních podmínek v architektuře.

Obsah

1.
Mezopotámie jako dějiště vzniku prvních civilizací
1.1.
Objevení mezopotamského bohatství
1.2.
Rozvoj zemědělství a měst
1.3.
Vznik písma
2.
Nálezy pozůstatků mezopotamských kultur
3.
Odraz způsobu života ve vědě a umění
3.1.
Důvody rozpracování geometrie
3.2.
Válečkové pečetidlo jako zdroj symetrie v umění
4.
Královská a božská moc
5.
Materiální podmínky a jejich vliv v architektuře
6.
Náboženství
6.1.
Srovnání mezopotamského a egyptského náboženství

Úryvek

"Mezopotámie je starobylé řecké jméno pro území mezi řekami Eufrat a Tigris. Tamní úrodná půda umožnila vznik zemědělství a zanedlouho tato země začala vykazovat mnohé rysy, jež charakterizují moderní svět.
Teprve před necelými 150 lety vydaly archeologické výkopy svědectví o uměleckých dílech a tím i bližších informací o civilizacích, které byly dosud známy buď jen z biblických textů, jako např. asyrská kultura, nebo byly zcela zapomenuty, jak to bylo v případě kultury sumerské. Na rozdíl od klasických civilizací antického Středomoří nebo Egypta nezbylo z velkolepých památek starověkého Předního východu nic než pahorky (telly), a nikdo netušil, že skrývají sutiny zapomenutých světů. Velké překvapení proto vzbudilo 1. května 1847 otevření „asyrského muzea“ v Louvru, kde byly vystaveny reliéfy a sochy, které P. E. Botta, první mezopotámský archeolog, vykopával od jara 1843 v Chorsábádu, skrývajícím jednu z asyrských metropolí z konce 8. stol. př. n. l.
Mezopotámie, jejíž území tvoří velká část novodobého Iráku, severní Sýrie a jihozápadní Turecko, byla dějištěm prvotního rozmachu zemědělství a gramotnosti, rozvoje městských obcí a správy. Mezi léty 10 000 a 6 000 př. n. l. si v mezopotámském „Úrodném půlměsíci“, sevřeném věncem hor na severu a severozápadě země, lidé ochočili ovce, kozy, skot a prasata a začali pěstovat základní obiloviny (pšenici a ječmen). Pospolitosti, které se do té doby živily lovem a sběrem rostlin, tak přijaly usedlejší způsob života. Dosvědčuje to objev raných vesnic v oblasti severní Mezopotámie.
Když tyto přínosné zemědělské postupy pronikly i na jih Mezopotámie, mělo to epochální důsledky. Úrodnou půdu, kterou tu ukládají řeky, když se každoročně vylévají z břehů, je v této suché oblasti třeba zavlažovat vodou z rozsáhlé sítě kanálů a příkopů. Když se období 6 000 – 5 000 př. n. l. toto závlahové zemědělství rozvinulo, vypěstované potraviny dokázaly uživit i stále lidnatější prvotní města včetně nové vrstvy obyvatel, specializovaných úředníků a řemeslníků.
K hospodářskému rozkvětu přispíval i obchod, a tak se Mezopotámie stala domovem tří význačných civilizací; sumerské a babylonské na jihu, asyrské na severu země. V mnoha městech (Babylonu, Uru, Aššuru, Ninive a Kalchu) archeologové nacházejí paláce, chrámy, zikkuraty (věžovité chrámy) i obranné valy. K úžasným uměleckým dílům patří také kamenné desky, které kdysi zdobily paláce novoasyrských králů. Rytiny na nich živě zachycují dobývání cizích zemí, lovecké výjevy a velkolepé hostiny.
O Mezopotámcích se hovoří jako o vynálezcích písma. S rozvojem městské byrokracie přestávaly stačit jednoduché účetní známky, např. hliněné žetony. Tak vznikly písařské destičky (nejstarší pocházejí z období před rokem 3 000 př. n. l.). Na nich se zachovaly piktogramy, jejichž každý znak jednoduchým způsobem zpodobňoval nějaký předmět (např. ovce, džbán atd…). Brzy se tyto znaky začaly klínovitým hrotem rákosového rydla zachycovat schématičtěji, a tak vznikl klínopis. Později tyto znaky znázorňovaly nejen předměty, ale i slova. Sumerštinu, nejstarší známý zachovaný jazyk, v ústním projevu nahradila kolem roku 2 000 př. n. l. akkačtina. Jedním i druhým jazykem se ale psalo ještě 2 000 let. Hliněné destičky s klínopisem používané mezopotámskými písaři byly po vypálení velmi trvanlivé a dochovalo se jich velké množství. Najdeme mezi nimi účty, právní smlouvy, dopisy ale i školní cvičení, soupisy králů a jejich smluv, i literární díla, jako je epos o Gilgamešovi, obsahující také verzi příběhu o potopě známého z Bible. Důležité texty se rovněž tesaly do kamene. To byl příklad i Velkého zákoníku babylonského krále Chammurapiho (1792- 1950 př. n. l.). Tento zákoník vytesaný do kamene je znám také pod jménem Chammurapiho stéla. Chammurapi prohlásil, že právo ustavil proto, aby silní nemohli utlačovat slabé.
Některé z největších výdobytků mezopotámské kultury, jako např. objevy v oblasti astronomie a matematiky, předávali západnímu světu staří Řekové, kteří v této oblasti vládli v druhé polovině 1. tisíciletí př. n. l.."

Poznámka

V práci se vyskytují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22811
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse