Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní smlouva - všeobecná ustanovení

Kupní smlouva - všeobecná ustanovení


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá všeobecnými ustanoveními kupní smlouvy dle obchodního zákoníku. Uvádí všeobecné informace o tomto druhu smlouvy. Vyjmenovává povinnosti kupujícího, i prodávajícího. Seznamuje s ujednáním v souvislosti s kupní smlouvou.

Obsah

0.
Úvod
1.
Všeobecné informace o kupní smlouvě
2.
Povinnosti kupujícího
2.1.
Uchování zboží
2.2.
Přepravní dispozice
2.3.
Zvláštní ustanovení o náhradě škody
2.4.
Nebezpečí škody na zboží
3.
Povinnosti prodávajícího
3.1.
Dodání zboží
3.2.
Doklady vztahující se ke zboží
3.3.
Množství, jakost, oba¨
3.4.
Vady zboží
3.5.
Záruka za jakost
3.6.
Právní vady zboží
3.7.
Nároky z vad zboží
3.8.
Nároky z nabití vad zboží
4.
Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
5.
Závěr

Úryvek

"1. Všeobecné informace o kupní smlouvě
Pro obchodní závazkové vztahy je kupní smlouva upravena ustanoveními Dle § 409 až 470 obchodního zákoníku. Kupní smlouvou se, dle § 409 obchodního zákoníku (za základní ustanovení přitom považujeme jen § 4094), prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnuta nebo musí v ní být alespoň stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V tomto případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu stanovenou podle ustanovení §448 obchodního zákoníku.
Odlišení kupní smlouvy od smlouvy o dílo stanoví dle § 410 obchodního zákoníku. Smlouva o dodání zboží, která má být teprve vyrobeno, se považuje za kupní smlouvu, ledaže strana, které má být zboží dodáno, se zavázat předat druhé straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě zboží (vzhledem k dispozitivnosti této části dle §410 obchodního zákoníku je však možnost sjednat jiný text a dohodnout, že se jedná o kupní smlouvu, i když podstatnou část věci zajistí zákazník). Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část závazku strany, která má zboží dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek této strany zahrnuje montáž zboží (přestože je dle § 410 dispozitivní, není možno v tomto případě, pokud závazek obsahuje montáž – vzhledem ke kogentnímu dle § 536 – sjednat, že jde o smlouvu kupní).
Budou-li předmětem plnění věci nemovité, použijí se ustanovení o kupní smlouvě stanovená v občanském zákoníku a ustavení obchodního zákoníku.
Vzhledem k ustavení dle § 263 a § 1 obchodního zákoníku je třeba, aby smlouva obsahovala kromě přesné identifikace smluvních stran podstatné části základního ustanovení:
• Sjednání závazku prodávajícího převést vlastnictví ke zboží
• Sjednání závazku kupujícího zaplatit kupní cenu
• Stanovení předmětu koupě, tj. Zboží (movité věci)
• Sjednání závazku prodávajícího dodat zboží
• Sjednání ceny zákonem určeným způsobem, eventuelně musí z jednání o uzavření smlouvy vyplývat vůle stran uzavřít smlouvu i bez určení kupní ceny – de § 409, odst. 2 obchodního zákoníku)"

Poznámka

Práce je částečným opisem zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, Kupní smlouva.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=171&j=181&k=1742&d=11918; http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=738; http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=767.
Práce pro předmět Právo v podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16921
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse