Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Kvantitativní obsahová analýza zpravodajských relací

Kvantitativní obsahová analýza zpravodajských relací

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Diplomová práce provádí kvantitativní obsahovou analýzu zpravodajských relací Českého rozhlasu 1 a Rádia Impuls. V teoretické části na obecné rovině pokrývá problematiku médií a jejich studia a soustředí se na specifika, zásady či útvary rozhlasového zpravodajství. Sleduje rovněž vývoj rozhlasu a rozhlasového zpravodajství na našem území. Poté je zachycena metodika obsahové analýzy a za doprovodu grafů a tabulek vyhodnocena získaná data. Práce je zaměřena především na způsob řazení zpráv, jejich množství, prostor jim věnovaný a výběr zpracovávaných témat. Nakonec jsou zhodnoceny výzkumné hypotézy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Médium
2.1.1.
Masová média, masová komunikace
2.1.2.
Funkce médií
2.1.3.
Média soukromá
2.1.4.
Média veřejné služby
2.1.5.
Multimédia
2.2.
Úvod do problematiky studia médií
2.2.1.
Důvody zkoumání médií
2.2.2.
Způsoby zkoumání médií
2.2.3.
Metody analýzy médií
2.2.4.
Metody výzkumu médií
2.3.
Metody výzkumu médií
2.3.1.
Obsahová analýza
2.3.2.
Kvantitativní obsahová analýza
2.3.3.
Hermeneutická analýza
2.4.
Rozhlasové zpravodajství
2.4.1.
Specifika rozhlasového zpravodajství
2.4.2.
Zásady rozhlasového zpravodajství
2.4.3.
Typy zpravodajských relací
2.4.4.
Hlavní zpravodajská relace
2.4.5.
Zpravodajské pořady, zprávy
2.4.6.
Účelové zpravodajství, zpravodajské služby posluchačům
2.4.7.
Rozhlasová zpráva
2.4.8.
Žánrové formy rozhlasové zprávy
2.5.
Vývoj zpravodajství v rozhlase po roce 1989
2.6.
Historie a současnost Českého rozhlasu
2.6.1.
Československý rozhlas
2.6.2.
Český rozhlas
2.7.
Historie a současnost Rádia Impuls
2.7.1.
Rádio Alfa
2.7.2.
Rádio Impuls
3.
Praktická část
3.1.
Výzkumný proces
3.1.1.
Výzkumný proces
3.1.2.
Záměr analýzy
3.1.3.
Postup při získávání zkoumaných vzorků
3.1.4.
Výzkumné hypotézy
3.1.5.
Formulace výzkumných otázek
3.2.
Praktická (analytická část)
3.2.1.
Struktura a stopáže relace
3.2.2.
Relace Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu
3.2.3.
Relace Rádia Impuls
3.2.4.
Tematické celky relací
3.2.5.
Podíl mluveného slova a zvukového obalu
3.2.6.
Nejčastěji zpracovávaná témata a jejich prostor v relacích
3.3.
Shrnutí praktické části
4.
Závěr
5.
Přílohy (záznamy zpravodajství)

Úryvek

"1. MÉDIUM
Pojem médium pochází z latiny a znamená prostředek, prostředí či
nějaký činitel, který zprostředkovává děj. Na médium můžeme nahlížet ze tří
různých úhlů (Reifová & kolektiv, 2004, s. 139). První úhel je obecný, kdy na
médium nahlížíme jako na něco, co existuje uprostřed a vzájemně spojuje dvě
nebo více stran. Druhý úhel pohledu je fyzikální, kdy médiem se rozumí
označení vlastností látek, které jsou vhodné pro uskutečnění určitých dějů
(např. teplo). Poslední úhel pohledu, který je také stěžejní pro tuto práci, je
médium jako prostředek masové nebo mediální komunikace. V anglosaské
literatuře jsou rozlišována média tištěná a elektronická, kam se například
kromě rozhlasu zařazuje také e-mail, či internet (Osvaldová, Halada a kolektiv,
2004, s. 104). „V postindustriálním věku se lze běžně setkávat i s termínem
nová média, což jsou komunikační prostředky využívající k přenosu
mediovaného sdělení nebo k uchovávání informací počítačové technologie.“1
1.1 Masová média, masová komunikace
Masová média nebo také masmédia (z angl. mass media) jsou
ekvivalentem k hromadným sdělovacím prostředkům. „Zpravidla se těmito
výrazy rozumí periodický tisk (čili především noviny a časopisy určené široké
veřejnosti) a rozhlasové a televizní vysílání, ale stále častěji také veřejně
dostupná sdělení z internetu.“2 Tyto prostředky jsou užívány v procesu tzv.
masové komunikace, kde jsou článkem, který přenáší sdělení od komunikátora
k adresátovi. Adresátem je v tomto případě široké, rozptýlené, rozmanité
a individuálně neurčené anonymní publikum (Osvaldová, Halada a kolektiv,
2004, s. 104). „Sdělení, jež masová média nabízejí, jsou často vyjádřena v řeči
(tedy za použití přirozeného jazyka jako primárního komunikačního kódu), ale
1 Vonz, Změny na rozhlasovém trhu v letech 2007-2009: Nové výzvy nebo hrozby pro Rádio
Impuls?, s. 12
2 Jirák, Köpplová, Masová média, s. 21
12
pro jejich sestavení je možné použít i jiné kódy (např. obrazové, či hudební).“3
Masová média si prošla dlouhým vývojem, kdy v současné době si vytvořila
takový výrobní postup, díky kterému jsou schopna produkovat aktuální sdělení
v krátkých pravidelných intervalech nebo dokonce přímo v průběhu dění.
„Masová média nemohou existovat bez technologie. Jejich účinek se
zvyšuje novými masmediálními komunikačními prostředky, které oslovují
mnohem větší počet lidí, a také tím, že použité masmediální nástroje mají větší
přitažlivost pro příjemce, využívají integrovaného působení na více
smyslových orgánů a využívají stále ve větší míře prostoru i času k tomu, aby
na lidi působily a ovlivňovaly je.“4
Masmédia nás ovlivňují, ať už si to přiznáme či nikoliv. Ovlivňují naše
postoje a myšlení, emoční reakce, vedou ke znecitlivování a trivializování
a mohou také posilovat ideologii. Média na nás působí jak krátkodobě, tak ale
i dlouhodobě. A důležité je také zmínit, že ne všechny informace uvedené
v médiích jsou pravdivé. (Mikuláštík, 2010, s. 264)"

Poznámka

Obor Sociální a mediální komunikace.
Součástí práce jsou ilustrace, grafy a tabulky o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24178
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse