Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Kvantová fyzika

Kvantová fyzika


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměrena na maturitní otázku, která se zabývá kvantovou fyzikou. Seznamuje s vlnově částicovým charakterem částic, popisuje a objasňuje Comptonův a fotoelektrický jev a objasňuje relace neurčitosti atd.. V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Kvantová fyzika
2.
Kvantová mechanika
3.
Fetony
4.
Comptonuv jev
5.
Korpuskularně vlnový dualismus
6.
Fotoelektrický jev
7.
Mezní frekvence
8.
Einsteinova rovnice
9.
Vlnová funkce
10.
Heisengergovy relace neurčitosti
11.
Kvantování fyzikálních veličin

Úryvek

"Podle klasické fyziky probíhají všechny fyzikální děje spojitě. Jenže Max Planck objevil, že zářící těleso vyzařuje energii nespojitě a vyzářená energie je celistvým násobkem KVANTA ENERGIE, jehož velikost závisí na frekvenci záření. Energie elektromagnetického záření je vyzařována nebo pohlcována jen po kvantech, z nichž každé má energii E. To byl počátek kvantové mechaniky."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a vzorečky o rozsahu půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f401b885a79.zip (746 kB)
Nezabalený formát:
kvantova_fyzika.pdf (787 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse