Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Kvantově mechanický model atomu, pravidla obsazování orbitalů

Kvantově mechanický model atomu, pravidla obsazování orbitalů


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje kvantověmechanický model atomu a pravidla pro výstavbu elektronového obalu. Práce obsahuje základní téze kvantové mechaniky, orbital, hlavní kavantové číslo, magnetické číslo, spinové kvantové číslo, pravidla pro výstavbu elektronového obalu. Je vhodná jako příprava k ústní zkoušce.

Obsah

1.
Základní téze kvantové mechaniky
2.
Orbital
3.
Hlavní kvantové číslo
4.
Vedlejší kvantové číslo
5.
Magnetické číslo
6.
Spinové kvantové číslo
7.
Pravidla pro výstavbu elektronového obalu
7.1.
Výstavbový princip
7.2.
Pauliho princip
7.3.
Hundovo pravidlo

Úryvek

"ZÁKLADNÍ TÉZE KVANTOVÉ MECHANIKY-energie mikročástic se v některých případech uvolňuje po
kvantech a může nabývat pouze určitých hodnot, na rozdíl
od makroskopických těles, kde se energie může měnit pouze
spojitě.
- u mikročástic nelze současně určit jejich polohu a hybnost, což je označováno jako princip neurčitosti
-mikročástice se někdy chovají jako nepatrně velké hmotné částice a jindy se podobají spíše vlnění. Jedná se o tzv. korpuskulárně-vlnový dualismus

ORBITAL- je oblast, ve které se elektron pravděpodobně vyskytuje
-v případě kvantových jevů nejsme schopni určit polohu elektronu, ale pouze pravděpodobnost s jakou se v dané oblasti vyskytuje
-v případě orbitalu se zde elektron musí vyskytovat s pravděpodobností 90-95 %

HLAVNÍ KVANTOVÉ ČÍSLO-n
-určuje energii orbitalu
-nabývá celočíselných hodnot od 1 do ∞
-ve skutečnosti nabývá hodnot pouze od 1 do 7
-jeho hodnoty se někdy značí K, L, M, N…
-odpovídá řádku periodické soustavy, ve kterém daný prvek leží
- elektrony se stejným kvantovým číslem tvoří elektronovou sféru

VEDLEJŠÍ KVANTOVÉ ČÍSLO-l
-určuje tvar orbitalu a upřesňuje energii orbitalu
-nabývá hodnot 0 až n-1
-orbitaly, které mají stejné hlavní i vedlejší kvantové číslo mají stejnou
energii . Tyto orbitaly jsou označovány jako tzv. degenerované orbitaly.
-v rámci jedné vrstvy roste energie orbitalů se stoupajícím l"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o pěti řádcích.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fd2eecab733.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
kvantove_mechanicky_model_atomu.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse