Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Kyslíkaté deriváty uhlovodíků

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků

Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Jedná se o přehledně zpracované poznámky z chemie na téma kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Práce obsahuje základní reakce daných sloučenin a významné zástupce.

Obsah

1.
Hydroxy sloučeniny (alkoholy, fenoly) a jejich sirné obdoby
2.
Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony )
3.
Karboxylové kyseliny
4.
Deriváty karboxylových kyseliny
4.1.
Funkční (soli, halogenidy, estery, amidy, anhydridy)
4.2.
Substituční (halogenkarboxylové kyseliny, aminokyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, deriváty kyseliny uhličité)
5.
Ethery a thioethery

Úryvek

"Halogenkarboxylové kyseliny
 Vodík v postranním řetězci je nahrazen halovým prvkem (= substituční deriváty)
Názvosloví
 C4/γH3 – C3/βH2 – C2/αHCl – C1OOH -> kyselina 2-chlorbutanová / α-chlormáselná
Vlastnosti
 Kapaliny, pevné látky
 V přírodě je popsán výskyt pouze jedné kyseliny
 Přítomnost halového prvku zvyšuje kyselost
- Závisí na
- Druhu halového prvku
- Poloze v řetězci (vzdálenost od – COOH)
- Počet halových prvků
- Trifluoroctová -> hodně kyselá
Zástupci
 Kyselina fluoroctová
- Nalezena v tropických rostlinách
- Prudce jedovatá
 Kyselina trifluoroctová
- Syntetická
- Silně leptavé účinky
- Pevná látka
- Lékařství – leptání bradavic
Aminokyseliny
 Alespoň jeden vodík v postranním řetězci je nahrazen amino- skupinou (NH2)
 Jsou stavební jednotkou všech bílkovin
Vlastnosti
 Karboxylová funkční skupina dodává kyselý charakter (odštěpení H+)
 Aminoskupina dodává zásaditý charakter (volný elektronový pár dusíku je schopen koordinačně kovalentní vazbou navázat H+)
 Amfoterní charakter!
 Mohou v rámci molekuly odštěpit i navázat H+
- Vnitřní disociace -> vzniká obojaký iont = amfiont – iontová forma kyseliny = vnitřní sůl
-
- → – kationt (po vložení elektrod -> katoda)
→ - aniont (po vložení elektrod -> anoda)
- Dají se elektroforézně rozdělit (katoda x anoda)
- Hodnota pH prostředí určuje chování kyseliny
- pH prostředí, při kterém dochází k vnitřní disociaci je pro každou aminokyselinu charakteristické = izoelektrický bod (IB)
26
Rozdělení
 pH prostředí
- Neutrální charakter
- Počet karboxylových skupin je stejný jako počet aminoskupin
- Kyselý charakter
- Počet karboxylových skupin je větší než počet aminoskupin
- Zásaditý charakter
- Počet karboxylových skupin je menší než počet aminoskupin
 Esenciálnost
- Esenciální (nepostradatelné) -> organismus je nedokáže syntetizovat (nemohou chybět v potravě)
- Neesenciální (postradatelné) -> organismus je dokáže syntetizovat (mohou chybět v potravě)
- Syntetizovat všechny aminokyseliny dokáží jen rostliny, některé bakterie a živočichové
 V přírodě existuje přes 200 aminokyselin
 Proteinogenních (bílkoviny tvořících) aminokyselin je 20 (popsáno je 22) -> všechny α-amino!!
- Glycin (Gly)
- Alanin (Ala)
- Kyselina asparagová (Asp)
- Lysin (Lys)
Hydroxykyseliny
 Uhlík v řetězci je nahrazen OH skupinou
 2 OH skupiny dodávají sloučenině kyselý charakter => kyselejší než příslušné nesubstituované kyseliny
 Může probíhat oxidace na OH skupině (dehydrogenační mechanismus)
- →
- →
- U terciárních probíhá destruktivní oxidace
 Podléhají stejným reakcím jako ostatní kyseliny (esterifikace,…)
Fyzikální vlastnosti
 Kapalné, pevné látky (Mr)
 Kapalné mohou být vzácně těkavé, častěji viskózní"

Poznámka

Práce obsahuje chemická schémata o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29571
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse