Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní cvičení z fyziky

Laboratorní cvičení z fyziky

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Laboratorní záznamy ze cvičení předmětu "Fyzika 2" na Mendelově univerzitě v Brně v zimním semestru akademického roku 2002/2003.
Součástí záznamů jsou principy a pracovní postupy jednotlivých stanovení, včetně uvedení použitých přístrojů a pomůcek.

Obsah

1.
Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
2.
Určení modulu pružnosti v tahu
3.
Úvod do měření elektrických veličin různými typy měřících přístrojů
4.
Měření elektrických odporů
5.
Stanovení indexu lomu a cukernatosti vodného roztoku sacharosy refraktometrem
6.
Měření pevnosti slupky dužnatých plodin
7.
Viskozita kapalin
8.
Měření účinnosti slunečního kolektoru
9.
Stanovení koncentrace vodného roztoku sacharosy kruhovým polarimetrem
10.
Kalibrace termočlánku
11.
Stanovení hustoty pevných a kapalných látek
12.
Stanovení měrného tepla pevných látek

Úryvek

"Princip:
Tíhové zrychlení g na zemském povrchu je zrychlení volného pádu ve vakuu a je stejné pro všechna tělesa.
Jako normální tíhové zrychlení se definuje gn = 9,80665 m/s2, což je přibližné tíhové zrychlení na 45°severní zeměpisné šířky při hladině moře. Velikost tíhového zrychlení závisí na zeměpisné šířce φ a nadmořské výšce h.
Pracovní postup:
1. Pomocí reverzního kyvadla jsem provedl měření doby kmitu okolo obou os a to celkem pro 4 různé polohy posuvného přívažku.
2. Zjištěné hodnoty jsem vynesl do grafu a z průsečíku naměřených hodnot obou os jsem určil polohu přívažku x0.
3. Následně jsem nastavil přívažek kyvadla na zjištěnou polohu x0 a změřil dobu 100 kyvů a vypočítal periodu jednoho kyvu.
4. Pomocí znalosti vzdálenosti obou břitů kyvadla (redukovaná délka) lr jsem vypočítal tíhové zrychlení pomocí vztahu:
Přístroje a pomůcky:
 reverzní kyvadlo
 digitální stopky – DS 35, Pragotron, inv.č.: VŠZ 013937
Nákres:
Výsledky měření:
N [10 kyvů]
x [ mm ]
T1 [ s ]
T2 [ s ]
1
35,25
19,69
19,64
2
59,65
20,12
20,36
3
71,90
20,22
20,74
4
78,70
20,26
21,07
rlTg2024
x [ mm ]
T1 [ s ]
T2 [ s ]
36,40
99,59
100,28
x0 = 36,40 ± 0,02 mm
T0 = 1,99 ± 0,01 s
lr = 1000 ± 0,2 mm
Závěr:
Měřením a výpočty bylo stanoveno reverzním kyvadlem tíhové zrychlení g = (9,8825 ± 1,9790) m/s2. Relativní chyba byla stanovena 20,03 % a celé stanovení lze tak charakterizovat
1,94
1,96
1,98
2
2,02
2,04
2,06
2,08
2,1
2,12
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
T [ s ]
x [ mm ]
Grafické určení polohy přívažku
222202m/s"

Poznámka

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Brno. Práce obsahuje grafy, tabulky a schémata o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28538
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse