Referáty fyzika

Název Goodness Staženo

Přenos hybnosti, tepla a hmoty - vzorce

Soubor vsech potrebnych rovnic ke zkousce s jejich pojmenování a základními vzorci.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Fyzika

947x

Pokusy s ohněm

Práce zachycuje pokusy s ohněm, 10 pokusů, které se mohou realizovat na základních školách pro děti jako zajímavé zpestření výuky. Tento materiál byl ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika


536x

Sledování elektrostatických polí v elektrolytické vaně - fyzikální protokol

Tato práce obsahuje protokol z fyzikálního praktika. Zabývá se sledováním elektrostatických polí v elektrolytické vaně. Vysvětluje, kdy je třeba znát ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

334x

Mikroskopie atomárních sil

Práce ukazuje vývoj a fungování dvou metod zkoumání atomů - Scaning Tunneling Microscope a mikroskopii atomárních sil a srovnává je. V další části pod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

129x

Měření četnosti impulsů Geigerovým-Müllerovým počítačem, ověření Poissonova rozdělení - fyzikální protokol

Tato práce obsahuje protokol z fyzikálního praktika. Věnuje se jevům jaderné fyziky, jako je Poissonův zákon, nebo Gaussův zákon. Zabývá se potřebnými... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

115x

Praktická akustika

Práce charakterizuje vlnění, veličiny zvukového pole, vlnovou rovnici pro rychlostní potenciál, zvukové pole rovinných vln a zvukové pole kulových vln... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

115x

Základní představy obvodové elektrotechniky

Práce předkládá shrnutí základních znalostí o elektrických obvodech. Připomíná zavedení napětí, proudu a odporu, objasňuje dělení látek podle jejich e... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Fyzika

97x

Tepelná izolace

Práce popisuje historii tepelných materiálů, poté se věnuje jejich základnímu dělení. Zajímá se také o jejich aplikaci a použití. Charakterizuje formy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

63x

Tepelné motory v letectví a kosmounatice

Práce představuje jednotlivé typy motorů používaných v letectví a kosmonautice. Jedná se o popis pístových motorů, proudových, turbínových a náporovýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

59x

Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě - protokol laboratorního cvičení

Tato práce obsahuje vypracovaný protokol z fyzikálního praktika, jehož tématem je závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě. Součástí protokolu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

52x
1  2  3  4  5  »