Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní práce - Deformace pevného tělesa

Laboratorní práce - Deformace pevného tělesa


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Laboratorní práce, kde na základě naměřených hodnot jsou vypočteny relativní prodloužení a modul pružnosti.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Postup práce
3.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: nylonový vlasec, závaží, nůžky, stojan, pravítko, měděný drátek
Postup práce: Nylonový vlasec přivážeme ke stojanu, postupně na něj budeme zavěšovat závaží až do 1 kg a budeme pozorovat a měřit prodloužení vlasce. Stejně pracujeme i s měděným drátem.
m (g) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
l (cm) 34 34,4 34,7 35 35,4 35,6 36,1 36,2 36,5 36,7 36,8
Δl (cm) 0 0,4 0,7 1 1,4 1,6 2,1 2,2 2,5 2,7 2,8
Ԑ 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08
σ (MPa) 0 31,23 62,45 93,68 124,90 156,13 187,36 218,58 249,81 281,04 312,26
E (Mpa) 0 2,65 3,03 3,19 3,03 3,32 3,03 3,38 3,40 3,54 3,79


Ԑprům: 0,047
Ԑprům.odchylka : 0,024
Eprům :3,236 MPa
Eprům.odchylka : 0,248 MPa


Cu drát:
m (g) 0 500 550 600 650
l (cm) 30,5 31 31,1 31,3 31,5
Δl (cm) 0 0,5 0,6 0,8 1
σ (MPa) 0 156,13 171,74 187,36 202,97


Závěr: Z grafu můžeme vidět, že relativní prodloužení a modul pružnosti jsou veličiny přímo úměrné."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a graf o rozsahu půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536292b3b5f3e.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Deformace_pevneho_telesa.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse