Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní práce - Měrná tepelná kapacita kovů

Laboratorní práce - Měrná tepelná kapacita kovů


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Laboratorní práce, kde se měří teploty kovů na jejichž základě jsou vypočteny jejich měrná tepelná kapacita.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Postup
3.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: kalorimetr, teploměr, odměrný válec, hliníkové, železné a olověné těleso, váhy
Postup: Sestavíme kalorimetr. Do kalorimetru nalijeme asi 150 ml studené vody. Změříme odměrným válcem hmotnost studené vody (m1) a teplotu studené vody (t1). V ohřívači ohřejeme kovové těleso na teplotu varu vody (t2), těleso vložíme do kalorimetru a změříme výslednou teplotu (t). Těleso vyjmeme z kalorimetru, osušíme a zvážíme (m2). Z naměřených hodnot a z kapacity kalorimetru (C) vypočteme měrnou tepelnou kapacitu kovu (c). *Měření opakujeme pro další dva kovy. V závěru porovnáme naměřené hodnoty s tabulkami. Vypočteme chybu měření.
Kov m1 (g) t1 (°C) m2 (g) t2 (°C) t (°C) C (J/°C) C (J/°C kg)
Hliník 90 22 104 94 33 100 867
Železo 190 22 171 90 27 100 415
olovo 130 22 491 95 31 100 129

Naměřená hodnota c (J/°C∙kg) Tabulková hodnota c (J/°C∙kg) Chyba měření v procentech
Hliník 867 896 3
Železo 415 452 8
olovo 129 129 0


Závěr: Vypočtené a tabulkové hodnoty se shodují s maximální chybou měření 8%."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu čtvrt strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53628bae105f5.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Merna_tepelna_kapacita_kovu.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse