Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní práce - Objem plynu

Laboratorní práce - Objem plynu


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Laboratorní práce, kde máme třemi způsoby ověřit objem plynu. Pomocí Archimedova zákona, stavové rovnice a pomocí vzorce na objem.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Postup práce
3.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: sifonová bombička, mikrotenový sáček, gumička, pravítko, váhy, tlakoměr, teploměr.
Postup práce: Zvážíme bombičku naplněnou CO2 = m1 a prázdný pytlík s gumičkou = m2. Připevníme sáček na bombičku, vypustíme CO2 z bombičky do pytlíku. Počkáme, až se vyrovná teplota pytlíku s pokojovou teplotou. Sundáme sáček z bombičky a utěsníme gumičkou. Zaznamenáme atmosférický tlak a pokojovou teplotu. Objemy určíme ze vzorce, stavovou rovnicí a pomocí Archimédova zákona.
d = 19,5 cm
h = 15 cm
m1 = 32,86 g
m2 = 4,03 g
m3= 6,67
m4 = 25,31 g
t = 24°C; T = 297K
p = 736 torr = 98123,52 Pa
Mm(vzduchu) = 29 g/mol
1)
V1 = 4,47 l
2)

V2 = 4,3 l

3) Fvz = Fg
V3ϱg = mg
Ze stavové rovnice

V3 = 4,2 l


Závěr: Vypočtené hodnoty odpovídají s maximální odchylkou o 0,27 l."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5363a97a336d3.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Objem_plynu.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse