Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní práce - Závislost doby kmitu kyvadla

Laboratorní práce - Závislost doby kmitu kyvadla


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Náchod

Charakteristika: Laboratorní práce, kde počítáme tíhové zrychlení ze závislosti doby kmitu kyvadla na jeho délce, hmotnosti a rozkmitu.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Postup
3.
Teorie
4.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: závaží, provázek, stojan, pravítko, metr, stopky.
Postup: Na provázek o délce 160 cm připevníme závaží a změříme periodu deseti kmitů. Provázek postupně zkracujeme po 20 cm.
Teorie: Perioda kyvadla je dána vztahem , odtud vypočteme g vztahem . Z grafu dostaneme rovnici regrese y = kx + q, kde , odtud .
1) Závislost doby kmitu kyvadla na jeho délce:
m = 50g d = 10 cm
l (cm) 20 40 60 80 100 120 140 160
T (s) 0,91 1,2 1,54 1,93 2,08 2,28 2,35 2,48
g (m/s2) 9,53 10,97 9,99 8,48 9,13 9,11 10,01 10,27
g1 = (9,69 ± 0,62) m/s2
δg = 6,43%

g2= 9,68 m/s2

2) Závislost doby kmitu kyvadla na hmotnosti závaží:
l = 1m d = 10cm
m (g) 100 150 200
T (s) 1,98 2,06 2,09
g (m/s2) 10,07 9,30 9,04

g3= (9,47 ± 0,4) m/s2
δg = 4,22%"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a graf o rozsahu půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5362a53737d32.zip (37 kB)
Nezabalený formát:
Zavislost_doby_kmitu_kyvadla.doc (97 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse