Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Laboratorní práce č. 9 - cévní svazky

Laboratorní práce č. 9 - cévní svazky


Kategorie: Biologie, Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou laboratorní práci na téma cévní svazky.

Obsah

1.
Úkol
2.
Pomůcky
3.
Postup
4.
Vypracování
5.
Závěr

Úryvek

"Téma: cévní svazky

Úkol č.1.: cévní svazky ve stonku kukuřice
Pomůcky: PM, stonek kukuřice
Postup: uřízni příčný řez stonkem kukuřice a pozoruj
a) Uspořádní cévních svazků
b) Detail cévního svazku
Vypracování: na další straně
Závěr: Pozorovala jsem příčný řez stonkem kukuřice. Na povrchu se nachází pokožka s kutikulou. Vnitřek tvoří nahodile rozmístěné cévní svazky (ataktostéle) a prostory mezi nimi tvoří parenchym. Vodivá pletiva zabezpečují v rostlinném organismu transport vodných roztoků organických a anorganických látek po celém rostlinném těle. Vodivá pletiva dělíme do dvou základních částí, lišících se stavbou i funkcí. Dřevní části (xylém) slouží především k rozvádění vody a v ní rozpuštěných anorganických látek po celém těle rostliny – transpirační proud. Vodivá část xylému je tvořena cévicemi a cévami. Naproti tomu lýkové části (floém) rozvádí zejména produkty fotosyntézy (asimiláty) – asimilační proud. Vodivá část floému je tvořena sítkovicemi. Cévní svazky jsou uzavřené tudíž druhotně netloustnou. Jedná se o kolaterární cévní svazky, neboli bočné, kde lýková část leží vedle dřevní části. Xylém a floém objímá sklerenchymatická pochva."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57cd7b7437d4c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Laboratorni_prace_cevni_svazky.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse