Seminarky.cz > Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Ulice: Komenského 328/2

Město: Havířov - Město

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Důkaz prvků v organických sloučeninách - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zaměřuje na problematiku důkazu prvků v organických sloučeninách. V úvodu stručně uvádí teorii. Prvním úkolem je důkaz uhlíku a v... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Chemie

1249x

Destilace - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zabývá destilací. Po krátké teorii práce řeší destilaci vody obarvené manganistanem draselným. Stručně vypisuje pomůcky a chemiká... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Chemie

778x

Filtrace - laboratorní protokol

Protokol z chemie se zabývá filtrací. V první části vysvětluje, co je to filtrace, a v praktické části řeší přípravu oxidu měďnatého srážecími reakcem... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Chemie

753x

Pozorování senného nálevu- laboratorní protokol

Protokol se zabývá pozorováním senného nálevu. Prvním úkolem je zhotovení senného nálevu. Druhý úkol se zabývá přímo pozorováním senného nálevu. Jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Biologie

622x

Cytologie (plastidy) - laboratorní protokol

Laboratorní protokol z biologie na téma cytologie - plastidy obsahuje řešení tří úkolů. První úkol se zabývá chloroplasty v buňkách mechu měříku, druh... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Biologie

423x

Rušená krystalizace - laboratorní protokol

Laboratorní protokol z chemie se zabývá přípravou jodidu rušenou krystalizací. Jsou zde vypsány potřebné pomůcky a chemikálie. Je uveden postup přípra... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Chemie

381x

Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody - laboratorní protokol

Úkolem cvičení zaznamenaného v protokolu bylo změřit voltampérovou charakteristiku polovodičové diody. Text uvádí pomůcky a teoretický rozbor úlohy. D... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Fyzika

361x

Volná krystalizace - laboratorní protokol

Protokol z chemie na téma volná krystalizace nastiňuje v první části relevantní teorii. Praktická část se pak zabývá přípravou síranu železnatoamonnéh... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Chemie

294x

Krystalické inkluze - laboratorní protokol

Laboratorní protokol z biologie, který se zabývá krystalickou inkluzí, obsahuje v první části teorii k tématu. První úkol řeší problematiku rafidů ve ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Biologie

268x

Práce s chemickým sklem - laboratorní protokol

Protokol se zabývá prací s chemickým sklem. První úkol ukazuje, jak se řeže sklo. Ve druhém úkolu se řeší ohýbání skla. Třetí úkol ukazuje vytahování ... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Zápisky z hodin

Kategorie: Chemie

246x
1  2  3  4  5  »