Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Láska v pojetí Ericha Fromma a Emanuela Lévinase

Láska v pojetí Ericha Fromma a Emanuela Lévinase

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce na základě prostudování knih Umění milovat od Ericha Fromma a Čas a jiné od Emanuela Lévináse porovnává pojetí lásky obou filosofů. U obou autorů popisuje charakter a typy lásky, i to, jak chápali postavení lásky v soudobé společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Umění milovat
3.
Co je to láska?
4.
Typy lásky
5.
Láska v soudobé společnosti
6.
Závěr

Úryvek

“Typy lásky
Typy lásky můžeme rozdělit podle objektu na lásku mateřskou, bratrskou, erotickou, lásku k Bohu a sebelásku. Láska ale není vztah k určité osobě, k určitému objektu, je to orientace charakteru, je to schopnost.
Za nejvyšší formu lásky považuje Fromm lásku mateřskou. Je to podle něj láska nepodmíněná. Dítě zažívá pasivní zkušenost, že je matkou milováno, protože je. Lásku si nemuselo zasloužit, nemuselo vyvinou žádnou aktivitu, aby lásky matky dosáhlo. Na druhou stranu si matčinu lásku ani nelze nijak zasloužit, pokud chybí. Proto je touha po mateřské lásce jednou z nejsilnějších, projevuje se i v dospělém životě.
Protip´´olem lásky nepodmíněné mateřské je láska otcovská, která je láskou podmíněnou. Zatímco matka představuje svět bezpečí, domov, přírodu, otec symbolizuje svět myšlení, ukazuje cestu do světa lidských výrobků. K jeho lásce se dostáváme vývojově později a tato láska je založena na podmínkách. Otcovská láska nese ve své podmíněnosti základní klady i zápory: protože je podmíněná, můžeme ji na rozdíl od lásky mateřské ztratit, ale můžeme ji také nějakou svou aktivitou získat, můžeme ji kontrolovat, můžeme na ni pracovat, což u lásky mateřské možné není.
Levinas otcovství popisuje jako vztah k cizinci, který je mnou, přestože je někým jiným. Není to vztah mocenský, ani majetnický.
Zajímavé je, jak se podle Fromma otcovská a mateřská láska promítají do dalšího života. V ideálním případě by měl vyzrálý člověk získat mateřské i otcovské vědomí, které si sám v sobě vybuduje a odprostí se od vnějších postav otce a matky. Následně pak sám miluje otcovským i mateřským vědomím.
Stejný postup jako u dítěte, které nejprve přijímá lásku mateřskou, potom se snaží získat lásku otcovskou, můžeme vidět ve vývoji náboženských objektů. Starší náboženské systémy jsou matriarchální, založené právě na nepodmíněné lásce, na rovnosti mezi dětmi Matky. Proto je matka v této fázi nejvyšším kultem, má nejvyšší postavení ve společnosti. Druhou fází, stejně jako u dítěte, je kult otce, náboženství patriarchální. Současně otec získává nejvyšší postavení i ve společnosti, která se stává hierarchickou, rovnost chybí. Bůh-otec (může být jediný, nebo nejvyšší na hierarchizovaném žebříčku bohů) nás miluje podle toho, jak plníme jeho zákony, jak se chováme. Také on prochází určitým vývojem od despotického náčelníka, přes milujícího otce až k symbolickému vyjádření, kdy přestává být osobou. Postava matky je zde také zachována, ale nemá hlavní místo.
Nejzákladnějším typem lásky je láska bratrská. Jejím počátkem je láska k chudým, k cizím, k bezmocným. Je založena zážitku na rovnosti, na principu jednoty mezi všemi lidmi, opět se nabízí biblické: miluj bližního svého jako sebe samého.
Stejně tak Lévinas považuje za počátek všeho vztah k druhému, přičemž všichni lidi jsou si rovni a každý je svobodný. Základem je tedy také láska k bližnímu, láska bratrská.
Z tohoto biblického výroku Fromm také objasňuje pojem sebelásky. Sebeláska není totéž co sobeckost. Pokud má milovat člověk druhého jako sebe samého, potom musí zákonitě milovat sebe. Fromm říká: „Láska k jiným a láska k sobě nejsou alternativy. Naopak, u všech těch, kteří jsou schopni milovat druhé, najde se i láskyplný postoj k sobě.“ Lásku nelze dělit mezi objekty.
Nejklamnějším typem lásky je láska erotická. Erotická láska je stejně jako láska bratrská láskou mezi rovnými. Na rozdíl od bratrské lásky, která vychází z předpokladu, že všichni lidé jedno jsou a je tedy univerzální, je erotická láska exkluzivní a založená na individuálních prvcích. Přesto neznamená, že dva lidé milující se navzájem, nemilují nikoho jiného, to by nebyla láska, ale sobectví ve dvou. Naopak, erotická láska znamená milovat v druhém celé lidstvo, ale úplně splynout pouze s jedním člověkem. Důležitou součástí erotické lásky je vůle. Láska je aktem vůle, rozhodnutí, slibem, není jen pouhým citem. Tato stránka lásky byla upřednostňována v minulosti, kdy se manželé nevybírali podle citu, ale kdy byli vybráni svými rodinami."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14198
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse