Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Learning and using English- maturitní otázka

Learning and using English- maturitní otázka


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku s tématem Learning and using English, do kterého je zařazena jak výuka angličtiny na našich školách, tak mimoškolní aktivity. Proto práce obsahuje stručné popsání výuky angličtiny a možnosti, kde se dále můžete s angličtinou sekat (hudba, kurzy, cestování, počítačové hry, ...).

Obsah

1.
English on a primary school
2.
English on a high school
3.
English songs
4.
English written books
5.
English courses
6.
Other possibilities
7.
How did I learn English?
8.
Structure of the topic

Úryvek

"English is taught state-wide in every school in the Czech Republic, although few years ago there was the possibility to choose between English of German language. Children in my country mostly get to know English on the primary school in the 3rd grade. Only in few cases learn the language earlier. In the 3rd- 5th grade pupils mostly learn the basic grammar and they are not speaking much. They learn how to translate word or easy sentences and I remember that in my old primary school we were even learning already the 2nd column of the verbs, which means past tense.

In higher grades, which is 6th- 9th, children learn more and more grammar, mostly the new tenses or conditionals. They learn past and future tenses and the 1st conditional. We also had on my primary school two conversation lessons from the 8th grade. We were speaking more but not enough."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5610fe420ab32.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
MO__._7_Learning_and_using_English.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse