Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Leasing, kalkulace leasingových operací

Leasing, kalkulace leasingových operací

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s podstatou a základními formami leasingu. Důraz je kladen především na charakteristiku investování a odpisování při leasingu. Zabývá se nejen vymezením hmotného majetku určeného k pronajímání, ale také jeho pořízením, zatříděním a evidencí, i daňovým a účetním odpisováním při pronájmu. Na konkrétním příkladu je popsána kalkulace leasingových operací. Součástí práce je i slovníček leasingových pojmů.

Obsah

1.
Podstata a základní formy leasingu
2.
Investování a odpisování při leasingu
2.1.
Vymezení hmotného majetku určeného k pronajímání
2.2.
Pořízení hmotného majetku
2.3.
Zatřídění a evidence majetku k pronajmutí
2.4.
Daňové odpisování při pronájmu
2.5.
Účetní odpisování při pronájmu
3.
Kalkulace leasingových operací
4.
Závěr
5.
Slovníček leasingových pojmů

Úryvek

"Pokud je pronajímatelem nebo nájemcem subjekt, který nemá sídlo na území České republiky (není zde registrován), jde o tzv. zahraniční leasing. Pokud jak pronajímatel, tak i nájemce jsou subjekty České republiky (jsou zde registrovány), jde o tuzemský leasing. Členění z teritoriálního hlediska má význam zejména v daňové oblasti a v případě zahraničního leasingu je nutno respektovat i platné celní zákony a předpisy.
Při konkrétní leasingové transakci modeluje leasingová společnost potřebné parametry v závislosti na daných podmínkách, toto modelování je založeno na těchto úvahách.
 Základními parametry každého leasingového případu jsou kupní cena investičního zboží, akontace, úrok, počet úrokovacích období za rok a doba celkového trvání leasingu
 Počáteční hodnota je dána odečtem akontace od kupní ceny. Konečná hodnota je částkou, na kterou úročením za dobu leasingu vzroste počáteční hodnota. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami udává, o kolik navíc celkem zaplatí nájemce pronajímateli za dobu leasingu (úrok vyjádřený absolutně v peněžních jednotkách).
Samostatnou kapitolou institucionálního zabezpečení leasingu je poskytování bankovních záruk (garancí).
U některých leasingových operací požadují leasingové společnosti bankovní záruky - garance, které mají snížit riziko podnikání. Jde především o takové investiční zboží, které má specifický nebo jednoúčelový charakter, takže v případě insolventnosti nájemce by bylo velmi obtížné nalézt dalšího zákazníka.
V našich podmínkách až doposud drtivou většinou těchto bankovních záruk poskytovala při leasingových operacích Českoslovanská obchodní banka. Bylo to dáno jejím zahraničním renomé. Zkušenosti personálu i technickými prostředky.

V současné době u nás neexistuje jediný předpis, který by celkově upravoval problematiku leasingu. Tato úprava je obsahem specializovaných zákonů a předpisů, k nimž je možno především zařadit: - Občanský zákoník
- Obchodní zákoník
- Zákon o daních z příjmu
- Zákon o dani z přidané hodnoty
- Zákon o účetnictví
- Celní zákon
Povolení provádět leasing ani jeho využívání není spojeno se žádnou centrální reglementací, takže se nevyžaduje povolení.

2. Investování a odpisování při leasingu
2.1 Vymezení hmotného majetku určeného k pronajímání

Z hlediska věcného vymezení lze podle právního řádu pronajímat:
1. Nebytové prostory podle zákona o pronajmutí a podnájmu nebytových prostor.
2. Nemovitosti a movité předměty podle obč. zákoníku.
3. Dopravní prostředky podle obch. zákoníku, a rovněž motorové vozidla podle živnostenského zákona."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Česká zemědělská univerzita v Praze.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1015
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse