Léčba nádorů


Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná heslovitá práce z onkologie řeší problematiku léčby nádorů. Autor vysvětluje, že k vyléčení většinou nestačí jen jediná léčebná metoda. Proto seznamuje s druhy chirurgické léčby, chemoterapií a radioterapií. Odůvodňuje, proč pacienti s nádorem musí brát hormonální léky. V závěru objasňuje, kdy lékaři přistupují k transplantaci krvetvorných buněk.

Obsah

1.
Druhy chirurgických léčebných metod
1.1
Radikální výkon
1.2
Paliativní výkon
2.
Chemoterapie
3.
Radioterapie
4.
Hormonální léčba
5.
Imunologická léčba
6.
Transplantace krvetvorných buněk
6.1
Typy transplantací
6.1.1
Autologní transplantace
6.1.2
Alogenní transplantace
6.1.3
Sygenní transplantace

Úryvek

"Hodnocení výsled. léčby:
• definice uzdravení- normální průběh života až do jeho přirozeného konce
• bezpříznakové přežití- vyjadřuje kolik% klientů žije po určité době od léčby(3,10let)
• celkové přežití- vyjadřuje kolik % klientů ještě žije po určité době od zahájení léčby , ať s příznaky nemoci nebo bez nich

Chirurgická léčba
Radikální výkon
• odstranění příčinny onemocnění tzn. nádoru
• provede se resekcí části nebo celého orgánu
Paliativní výkon
• odstranění nádoru není možné(je rozsáhlý a fixovaný k orgánu)
• jde o výkon , který zmírní následky onemocnení, ulehčí N zbytek života

Chemoterapie
• je to léčba protinádorovými látkami, které zabrňují růstu a množení buněk= cytostatika
• poškozují i buňky zdravě, především střevní epitel a leukocyty
• podání cytostatik viz. výše
• nežádoucích účinků je celá řada- alergická reakce, zánět žil, zvracení, útlum kostní dřeně, stomatitida, vypadávání vlasů, negativní vliv na plodnost nebo na plod
Radioterapie
• Je to léčba ionizujícím zářením, která je založena na citlivosti buněk k radioaktivnímu záření
• nevýhoda- poškozuje i zdravé buňky, ale nádorové buňky jsou na záření citlivějšínež zdravé
• reakce nádorových buněk na záření- nádory jsou radiosenzitivní, které jsou citlivé k radioaktivnímu záření a nádory radiorezistentní, které na ozáření reagují málo
• nádor ozařujeme- transkutánní ozáření(přes kůži) a vnitrotělní ozáření=brachyradioterapie(radioaktivní izotop se zavede do tělní dutiny nebo přímo do oblasti náddoru)
Hormonální léčba
• používá se u nádorů, které jsou hormonálně závislé
• principem léčby je doživotní podávání hormonu s opačným účinkem(př. u Ca prsu podáváme antiestrogeny-Tamoxifen, neboť nádor je závislý na estrogenech;u Ca prostaty podáváme antiandrogeny, neboť nádor je závislý na androgenech)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Pozor na chybějící interpunkční znaménka a překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ce55fe83ff70.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lecba_nadoru.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse