Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Léčiva a.s. - finanční analýza

Léčiva a.s. - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá finanční analýzou společnosti Léčiva, a.s.. První část práce se věnuje teorii a pojmům, které s finanční analýzou bezprostředně souvisí, vysvětluje její princip a smysl a popisuje jednotlivé druhy finanční analýzy. Ve druhé části se zaměřuje na akciovou společnost Léčiva. Po představení podniku rozebírá jednotlivé ukazatele trendové, i poměrové finanční analýzy a porovnává jejich stav s průměrnými ukazateli.

Obsah

1.
Finanční analýza teoreticky
1.1.
Zdroje finančních informací a uživatelé finanční analýzy
1.2.
Účetní výkazy
1.3.
Rozvaha (bilance)
1.4.
Aktiva
1.5.
Pasiva
1.6.
Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)
1.7.
Cash Flow (výkaz o peněžních tocích)
2.
Metodické nástroje a postupy finanční analýzy
3.
Finanční analýza v akciové společnosti Léčiva
3.1.
Představení společnosti
3.2.
Rozbor hospodaření společnosti
3.2.1.
Rozvaha
3.2.2.
Výsledovka
3.2.3.
Přehled o peněžních tocích
3.2.4.
Základní finanční ukazatele a jejich vývoj
3.3.
Elementární analýza
3.4.
Zhodnocení
3.5.
Analýza ukazatelů
3.5.1.
Ukazatelé rentability
3.5.2.
Ukazatelé aktivity
3.5.3.
Ukazatelé zadluženosti
3.5.4.
Ukazatelé likvidity
3.5.5.
Ukazatelé vycházející z údajů na kapitálovém trhu

Úryvek

"Zhodnocení horizontální analýzy

Nyní bych chtěl krátce zhodnotit situaci v podniku. Jak je z tabulky vidět, většina ukazatelů se liší od normy. Pozitivní ale je, že v podstatě se podnik vyvíjí k lepšímu. Investiční majetek, finanční majetek vzrostly, hlavně kvůli tomu, že společnost k této podobě vlastnictví neexistuje dlouho a nyní se rozrůstá. Výrazně se také zvýšilo vlastní jmění podniku, což je způsobeno převážně dobrými hospodářskými výsledky v minulých letech. Společnost se tak přibližuje k situaci, kdy vlastní kapitál bude převyšovat nad cizím více jak 50 %, což by měla být v průmyslových podnicích standardní situace.
Už ne tak dobrá situace je v oblasti zásob, materiálů a nákladů. Přestože se potřeba materiálu zmenšila, zvýšily se náklady ve všech třech oblastech (osobní, vlastní, finanční). Je to způsobeno tím, že se investovaly prostředky do nových zařízení a HIM vůbec, což se musí někde projevit. Zásoby také vzrostly o více než je v normě u podobných podniků.
Závěrem tedy můžeme s klidem říct, že situace obecných ukazatelů meziročního růstu je v celku pozitivní. Věřím, že i nadále se bude podnik vyvíjet dobrým směrem.
Analýza ukazatelů
Ukazatelé rentability
Rentabilita, neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku užitím investovaného kapitálu.
Ke zjišťování a měření rentability vloženého kapitálu se v praxi nejvíce používají následující ukazatele:

• rentability celkového vloženého kapitálu
• rentabilita vlastního kapitálu
• rentabilita odbytu
• rentabilita nákladů

Tyto ukazatele se používají pro komplexní posouzení a hodnocení efektivnosti podniku, pomocí nich se vyjadřuje intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty. Čistého textu v práci je cca 16 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1375
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse