Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Legislativní proces v České republice

Legislativní proces v České republice

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o detailní popis zákonodárného procesu v České republice. Práce seznamuje se základními postupy při utváření zákonů. Uvádí postupné kroky legislativního procesu od předkládání zákona, hlasování v parlamentu, přes samotné projednávání návrhu až k samotnému podepisování, vyhlášení a nabytí účinnosti zákona. V závěru práce autor popisuje mimořádné situace, kdy lze schvalovat zákon bez absolvování všech kroků popsaného legislativního procesu.

Obsah

1.
Legislativní proces
2.
Proces vzniku zákona
3.
Zákonodárná iniciativa
4.
Hlasování v dvoukomorovém Parlamentu
5.
Projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně (trojí čtení)
6.
Projednávání návrhu zákona v Senátu
7.
Podepisování a vyhlášení zákonů, platnost a účinnost
8.
Zkrácené jednání o návrhu zákon
9.
Stav legislativní nouze, mírové zákony
10.
Zákonná opatření Senátu

Úryvek

"3. Zákonodárná iniciativa
Termín zákonodárná iniciativa znamená právo předkládat Parlamentu návrhy zákonů. Česká Ústava zákonodárnou iniciativu přiznává:
• vládě
• poslanci nebo skupině poslanců
• Senátu
• zastupitelstvu kraje
Zákonodárný sbor má povinnost se zabývat těmito návrhy, tudíž má povinnost pokračovat v zákonodárném procesu projednáváním podaného návrhu. Majitelé tohoto oprávnění jsou ve většině případů podle Ústavy poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda a nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Za Senát, vládu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen jejich členové, kteří byli tímto zvlášť pověřeni. Za skupinu poslanců jedná poslanec, který je jejím členem a byl tímto touto skupinou pověřen. Toto neplatí pro návrhy zákona o státním rozpočtu a návrhy státního závěrečného účtu, které je oprávněna podat pouze vláda. Pouze oprávněné osoby mohou podávat návrhy zákona Poslanecké sněmovně, konkrétně předsedovi Sněmovny, který je pak předá organizačnímu výboru. Předložený návrh zákona musí mít formu písemnou v takovém znění, v jakém se na něm má Sněmovna usnést. Důvodová zpráva je součástí návrhu zákona, se svým zdůvodněním příčin i důsledků navrhované normy. Vláda se vyjadřuje ke všem návrhům zákonů, které vstupují na projednání do Sněmovny i když je sama nenavrhla a to do třiceti dnů. V případě, že ze strany vlády nedošlo k vyjádření k návrhu v dané lhůtě ode dne kdy ji byl doručen, je tento návrh považován za zpracovaný a postoupen Sněmovně. Po vyjádření (či nevyjádření) vlády, nejpozději do 15 dnů zařadí předseda Sněmovny předložený návrh zákona s případným stanoviskem vlády do návrhu pořadu schůze Sněmovny. Návrh zákona s případným stanoviskem vlády se doručí poslancům a poslaneckým klubům nejpozději 10 dnů před schůzí Sněmovny, na které má dojít k prvnímu čtení.
Přijetí či nepřijetí svého návrhu zákona může vláda také spojit s vyslovením důvěry vládě. Vláda má právo žádat ukončení projednávání vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím spojí žádost o vyslovení důvěry.

4. Hlasování v Parlamentu

Podle Ústavy ČR je Parlament tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Komory jsou způsobilé usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. K přijetí usnesení komory je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů (tzv. prostá většina), výjimku tvoří přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území České republiky, tehdy je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů (tzv. absolutní většina). Souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů (tzv. kvalifikovaná většina) je nutný pro přijetí ústavního zákona a ke schválení mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách podle čl. X. Ústavy. Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu projednává na své veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna. I přes to je Senát konstruován jako protiváha vůči Poslanecké sněmovně, jako prvek vytvářející předpoklady kvalitnějšího legislativního procesu a jako prvek kontinuity Parlamentu pro případ, že by byla Poslanecká sněmovna rozpuštěna."

Poznámka

Práce obsahuje i kompletní schéma zákonodárného procesu. Čistý text je cca 5 stran. Seminární práce z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství z Technické univerzity Ostrava, předmět Základy práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20484
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse