Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lesní hospodářství - současná struktura

Lesní hospodářství - současná struktura


Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce popisuje strukturu a fungování Lesů ČR. Věnuje se financování nekomerčních činností v lesnictví a ekologickým aspektům výsadby náhradních dřevin. Poslední část je věnována trhu dřeva.

Obsah

1.
Struktura lesů ČR
2.
Financování nekomerčních činností
3.
Náhradní dřeviny
4.
Lesy české republiky
5.
Trh dřeva

Úryvek

“ LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Tato organizace se sídlem v Hradci Králové spravuje dnes většinu státních lesů. Menší část spadá pod Ministerstvo životního prostředí (národní parky), ministerstva obrany, školství a průmyslu a obchodu. Patří jim kromě půdy a porostů také část lesní infrastruktury, jako cesty, hájovny, myslivny. V nich sídlí nižší výkonné složky Lesů ČR - oblastní inspektoráty a lesní správy, které vykonávají dozor v lese.

Na základě výběrového řízení Lesy ČR určují lesní akciové společnosti, s kterými uzavírají smlouvu na obstarávání veškerých činností v lese. Mezi ně patří zalesňování, ošetřování porostů, výchovné zásahy, těžba podle lesního hospodářského plánu. Akciové společnosti, vzniklé vesměs transformací jednotlivých lesních závodů, nyní hospodaří na 7O% rozlohy lesů spravované Lesy ČR. Zbylou plochu obhospodařují různé soukromé firmy, většinou vzniklé rovněž z bývalých lesních závodů, u nichž byla uplatněna metoda přímého prodeje.

TRH DŘEVA

Největší výdělky lesním společnostem přináší možnost nákupu dřeva na pni, tj. v okamžiku odříznutí dřeva od pařezu. V minulém roce se však tyto výdělky vlivem prudkého poklesu cen dřeva značně snížily. Pokles kromě recese v Evropě zapříčinil také přebytek dřeva, daný nutností zpracovávat dřevo z kůrovcové kalamity v ČR. Objevili se však nové odbytové možnosti především na trhu Severní Ameriky, kde bylo rozhodnuto o značném snížení objemu těžeb. Největší problémy jsou na s odbytem dřeva horší kvality pro průmysl papíru a celulózy. Vlivem zahraniční konkurence naše celulózky přestaly od našich lesních závodů nakupovat. Ceny vlákninového dřeva tak poklesly i pod 6OO Kč za kubický metr. Poněkud lepší je situace na trhu kulatiny, kde po loňském poklesu dnes ceny kulatiny víc odpovídají realitě."

Poznámka

Práce již není nejaktuálnější.
Obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko0004.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Lesni_hospodarstvi.rtf (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse