Leukémie


Kategorie: Medicína

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech přestavuje druhy leukémií. Informuje o příčinách a rizikových faktorech způsobujících toto onemocnění. Krátce hovoří o metodách léčby a následně o péči, která by měla následovat po transplantaci.

Obsah

1.
Charakteristika leukémie
2.
Rozdělení
2.1
Akutní (blastická) leukémie
2.2
Chronická myeloidní leukémie
2.3
Chronická lymfatická leukémie
3.
Příčiny a rizikové faktory
4.
Vyšetřovací metody
5.
Léčba
6.
Transplantace
6.1
Druhy
6.2
Ošetřovatelská péče po transplantaci

Úryvek

"Charakteristika
• bílé krvinky jsou plnohodnotné bb., mají jádro
• počet je 4-9x10na9 /litr
• leukocytóza- více b. krvinek
• leukopénie – méně b. krvinek
• granulocyty- dělíme na neutrofilní eozinofilní a bazofilní, jejich životnost je několik dní a účastní se obranných reakcí organismu
• agranulocyty- dělíme na monocyty a lymfocyty(dále na Tlymfocyty a Blymfocyty), mají velkou fagocytární schopnost
• charakteristické pro leukémii je zvýšený počet b. krvinek v KO

ROZDĚLENÍ
Akutní (blastická) leukémie
• jde o rychle se množící nevyzrále bb.(blasty) v kostní dřeni a lymfatické tkáni s útiskem normální krvetvorby
• má velmi rychlý průběh
• začíná jako horečnaté onemocnění, po kterém zůstává slabost
• léčba – chemoterapie, transplantace kostní dřeně
• prognóza není příliš dobrá

Chronická myeloidní leukémie
• postihuje granulocytovou buněčnou řadu v kostní dřeni , také ve slezině a játrech
• nejčastěji se vyskytuje mezi 40-65 lety
• nemoc se rozvíjí pozvolna, objevují se zažívací potíže, tlak v L podžebří po jídle
• patologická únava, noční pocení, anémie, krvácivé projevy, infekce
• léčba: biologická, transplantace

Chronická lymfatická leukémie
• onemocnění postihující granulocytovou buněčnou řadu v kostní dřeni, mízních uzlinách, slezině a játrech
• nejčastěji u osob nad 50 let
• může probíhat bez subjektivních příznaků a potíží
• později – únava, noční pocení, hubnutí, subfebrilie, velké zvětšené uzliny
• často probíhá smrtící infekce
• léčba: biologická, transplantace
• prognóza 8-10 let"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d26047de395a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Leukemie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse