Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Lev Manovich – The Language of New Media

Lev Manovich – The Language of New Media


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z knihy The Language of New Media ze stran 43 až 63.

Obsah

1.
Výpisky

Úryvek

"• Nacházíme se uprostřed revoluce nových médií
• Tato revoluce ovlivňuje všechny oblasti komunikace, včetně získávání, manipulaci, uskladnění a šíření; také ovlivňuje typy médií – text, obrázky, pohyblivé obrázky, zvuk a prostorové konstrukce
• Nová média reprezentují spojení dvou oddělených historických trajektorií: počítání a mediální technologie. Obě začaly v 30. letech 19. stol. Babbageovým analytickým motorem (?) a Daguerrovou daguerrotypií.
• Uprostřed dvacátého stol. se vyvinul moderní digitální počítač; současně se objevují moderní technologie médií, které umožňují uložení obrazu, obrazových sekvencí, zvuků a textu pomocí různých forem materiálů: fotografický papír, filmový pásek, gramofonová deska apod. → převádění existujících médií do číselných dat přístupných počítačům → nová média: grafiky, pohyblivé obrázky, zvuky, tvary, prostory a text, které se staly další částí počítačových dat
• klíčové důsledky: číselná reprezentace, modularita, automatizace, variabilita a kulturní transkódování
• masmédia a zpracování dat jsou základní technologie moderní společnosti – objevují se spolu a rozvíjí se bok po boku
• daguerrotypie, analytický motor (na principu děrovaných papírů) – 90. léta 19. stol.: první filmové studio Edisonova „Black Maria“, o dva roky později bratři Lumierovi – 1890 Herman Hollerith: elektrický tabulátor, dírkované karty, přijato společností, která se posléze stala IBM – 1936 Alan Turing: Turingův stroj, stroj na výpočty, četl a psal čísla na nekonečnou pásku, podobný princip jako u filmu – 1936 Konrad Zuse: sestrojil první digitální počítač, program kontrolovaný dírkovanou páskou, páska byl 35mm-ový film = média se stávají novými médii
• číselná reprezentace – všechny objekty nových médií jsou složeny z digitálního kódu – jsou číselnou reprezentací. To má dva hlavní důsledky: 1) objekt nového média může být popsán formálně (matematicky), např. obrázek může být popsán pomocí matematické funkce, 2) objekt nového média je předmětem algoritmické manipulace, např. použitím příslušného algoritmu můžeme automaticky měnit velikost obrázku, vylepšit jeho kontrast. Ve zkratce: média se stávají programovatelnými.
• jestliže jsou objekty nových médií stvořeny počítačem, pocházejí z číselné formy, ale hodně objektů nových médií je konvertováno z různých forem starých médií. To znamená, že data jsou původně spojitá. Konvertování spojitých dat do číselné reprezentace se nazývá digitalizace. Ta se skládá ze dvou kroků: sbírání dat a jejich kvantifikace. Frekvence sbírání se vztahuje k rozlišení. Sběr mění spojitá data na diskrétní data. To jsou data vyskytující se v rozdílných skupinách: lidé, stránky knihy, pixely. Každý vzorek je kvantifikován, tj. zadán číselnou hodnotou vyvozenou z definovaného rozsahu.
• zatímco některá stará média jako fotografie a socha jsou vysloveně spojitá, většina zahrnuje kombinaci spojitého a diskrétního kódování, např. film
• modularita – „fraktálová struktura nových médií“: jako fraktál má stejnou strukturu na různých stupnicích, objekt nových médií má stejnou modulární strukturu všude. Mediální prvky (obrázky, zvuky, tvary nebo chování) jsou zobrazovány jako soubory diskrétních vzorků (pixelů, polygonů,…). Tyto prvky jsou sestaveny do objektů o větších stupnicích, ale zůstává jim jejich samostatná identita (např. dokument MS obsahuje obrázky, které lze samostatně editovat apod.). Ve zkratce: objekt nových médií se skládá z nezávislých částí, které se skládají z menších nezávislých částí atd. až k nejmenším částem, jako jsou pixely nebo 3D body.
• World Wide Web jako celek je také kompletně modulární – skládá se z množství webových stránek, které se skládají ze samostatných mediálních prvků. Každý prvek sám o sobě může být vždy přístupný."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53b3024b7ba34.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Lev_Manovich.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse