Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Lexikologie (anglický jazyk) - výpisky z přednášek ke zkoušce

Lexikologie (anglický jazyk) - výpisky z přednášek ke zkoušce

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Česko-anglicky psané přednášky z dvousemestrálního kurzu anglické lexikologie představují komplexní přípravu ke zkoušce z tohoto oboru.

Obsah

1.
Předmět lexikologie, její vztah k ostatním jazykovědným disciplínám.
1.1.
Lexikologie
1.2.
Lexikografie
2.
Typy lexikálních jednotek
2.1.
Teorie protikladů
3.
Nauka o jazykovém pojmenování
3.1.
Onomaziologie
3.2.
Mnohoznačnost pojmenování
4.
Forma jazykového pojmenování
4.1.
Definice slova
4.2.
Sémantický trojúhelník
5.
Slova značková (nemotivovaná) a popisná (motivovaná)
5.1.
Fonetická, morfologická a sémantická motivace slov
5.2.
Slova onomatopoická
6.
Lexikální význam a sémantická struktura anglických slov
6.1.
Význam pojmenovávacích jednotek
6.2.
Slovní (lexikální) význam a pojem
6.3.
Význam slova
6.4.
Struktura významu
6.5.
Slovo a kontext
6.6.
Klasifikace významů
7.
Sémantická struktura polysémních slov
7.1.
Kontextová a komponenciální analýza
8.
Růst a vývoj slovní zásoby
8.1
Slovní zásoba
8.2
Rozšiřování
8.3
Zužování
8.4
Posun významu
8.5
Konkretizace, generalizace
8.6
Větvení
9.
Morfologická struktura anglických slov
9.1.
Rozbor na bezprostřední konstituenty
9.2.
Transformační analýza
9.3.
Valence předpon a přípon
9.4.
Odvozování
9.5.
Předpony
9.6.
Alomorfy
10.
Slova jednoduchá a složená
10.1.
Složeniny a jejich kritéria
10.2.
Tautologické složeniny
10.3
Rozlišení skládání a odvozování
11.
Klasifikace složenin
11.1.
Složená substantiva, adjektiva a slovesa
11.2.
Derivační složeniny
11.3.
Citátové složeniny
11.4.
Nové slovotvorné postupy u složenin
12.
Slova zkrácená
12.1.
Krácení slov a jeho příčiny
12.2.
Křížení. Zkratky. Akronyma
12.3.
Zpětné tvoření

Úryvek

"The theory of oppositions (Teorie protikladů)
- basic of lexical research and description
- semantically relevant relationship of partial difference between two partially similar words
- each of the lexical units in vocabulary possess a certain number of characteristic features combined

Lexical distinctive features
1) morphological – the word has the same root but differs in suffix
doubt – doubtful (distinctive feature is ful)
2) semantic – size – pool : pound : lake : sea : ocean (all describe some water)
- age – boy : man
- sex – man : woman
- stylistic colouring – boy : lad (denote the same extraling.
reality-young male person)

___
Slovní zásoba (Vocabulary)
- všechna slova, která se v jazyce vyskytují
- neustále se mění se kvantitativně i kvalitativně
- vzájemně propojené přizpůsobivé subsystémy


3. Nauka o jazykovém pojmenování (funkční onomatologie). Podstata a povaha jazykového pojmenování. Složky jazykového pojmenování.

Onomaziologie – zabývá se procesem pojmenování, pojmenovávací funkci plní SLOVO: a) značkové (nemotivované) význam nelze odvodit
např. stůl – stolní
-odvozená slova
b) neznačkové (motivované) význam lze odvodit
např. věšák, smeták
-slova popisná
složené X zkrácené
POJEM – nemusí mít formu jednoho slova
- má znakovou povahu (znak=prostředek zastupující skutečnost)
- a)konkrétní (označuje konkrétní osoby,věci, zvířata atd.)
- b)nekonkrétní=abstraktní (freedom, wisdom...)

- sousloví – chewing gum, rabbit punch, blue jokes
- frazém – a blow below the belt
- neslovní forma – zkratky

MNOHOZNAČNOST POJMENOVÁNÍ
-polysémie - mnohovýznamovost, tj.vlastnost slova, že má několik významů a mezi jednotlivými označovanými objekty je určitá věcná souvislost a stejný původ
např. hlava, kolo
-homonymie – souzvučnost, slova stejně znějící, zřídka i stejně se píšící, která mají jiný význam a původ. Rozlišují se pouze v kontextu
např. panický (panic X panika), night X knight
-paronymie – slova si jsou podobna svou formou, ale mají zcela různý význam, „false amis“
např. adaptovat X adoptovat, moral X morale

DENOTACE – vztah slova k pojmenovávané skutečnosti, k předmětu
SEMAZIOLOGIE – zabývá se formou a funkcí pojmu
JAZYKOVÉ POJMENOVÁNÍ – má svou formu (form) a význam (meaning) a to gramatický a lexikální

Vztah mezi POJMEM a REFERENTEM je ABITRÁRNÍ (kromě slov onomatopoických).
PODSTATA pojmenování je JAZYKOVÁ.
POVAHA pojmenování je MATERIÁLNÍ – psaná i mluvená, vnímatelná zrakem i sluchem."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 47 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
Každá z otázek dosahuje cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18902
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse