Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Liberalismus versus socialismus

Liberalismus versus socialismus

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce na základě komparace poukazuje na rozdílnost myšlenkové základny liberalismu a socialismu. Nejdříve popisuje základní principy obou režimů, poté porovnává postoje ke státu z několika úhlů pohledu. Zejména, co se týče vzniku státu a samotného pohledu na něj, a také postoje vlády ve státě, i postoje státu k ekonomice. Práce rovněž zmiňuje posun, který se odehrál na ideologickém poli liberalismu i socialismu.

Obsah

0.
Úvod
1.
Základní principy: liberalismus versus socialismus
2.
Stát: pohled dvou ideologií
2.1.
Teorie vzniku státu
2.2.
Postoj ke státu v 19.století
2.3.
Vláda ve státě
2.4.
Vztah státu k řízení ekonomiky
2.5.
Postoj ke státu v 20. století
3.
Závěr

Úryvek

"Evoluční socialismus změnil úhel pohledu na stát, který považoval za nestranný a tudíž zmizela i vize státu jakožto vykořisťovatele. Cesta k nastolení socialismu se odklonila od revoluční tradice a převládal názor, že „socialismus vznikne v procesu postupných sociálních reforem, které bude provádět nezaujatý stát“. (Heywood 1994: 108) Jako na nestranný nahlíží na instituci státu také názor klasického liberalismu, líčící „stát jako neutrálního arbitra, který rozhoduje mezi jedinci a skupinami ve společnosti.“ (Heywood 1994: 33)
U Graye (1999: 83) se objevuje názor, že ačkoliv vláda nemůže být jiná než omezená, přesto nemusí být liberální stát minimálním státem. Teorii minimálního státu považuje Gray za příliš neurčitou, dokud nejsou vymezena základní práva. Pokud by definice základních práv obsahovala práva sociální, pak by státem minimálním mohl být i stát socialistický. Ideou minimálního státu je chránit pouze negativní svobody, avšak tato teorie neobsahuje žádný přijatelný návrh, jak by měla být tato minimální funkce státu financována. Z tohoto důvodu většina liberálních myslitelů uznává řadu servisních funkcí v kompetenci státu. Tito pak jsou namísto minimálního státu spíše zastánci omezené vlády.
Zde bych chtěla poukázat na posun v postoji ke státu na poli liberalismu. S postupující industrializací docházelo k vyostřování sociálních rozdílů, bohatnutí jedné vrstvy provázela bída vrstvy druhé. Jak píše Heywood (1994: 45): „Sociální nerovnost navíc už nebylo možné déle ignorovat, protože sílící průmyslová dělnická třída byla příliš na očích i s jejími nízkým mzdami, nezaměstnaností a ponižujícími životními a pracovními podmínkami.“ Za těchto předpokladů se již liberálům nedařilo obhajovat názor, že „s příchodem průmyslového kapitalismu přišel i všeobecný blahobyt a svoboda pro všechny.“ (Heywood 1945:45) Moderní liberálové tedy změnili přístup ke státu, neboť minimální stát, jak jej prosazovali teoretici klasického liberalismu, nebyl schopen napravit nespravedlnost a nerovnost uvnitř občanské společnosti. Na základě této skutečnosti se odehrál myšlenkový posun uvnitř samotného liberalismu, který začal obhajovat „intervencionistický stát“. Na rozdíl od klasických liberálů, kteří upřednostňovali svépomoc, moderní liberálové požadovali, aby se stát stal pečovatelskou institucí odpovědnou za kompenzaci znevýhodnění jednotlivců či skupin. Státní věcí se tedy stala sociální péče a došlo ke vzniku sociálního státu, který se formou přerozdělování snažil ztlumit sociální rozdíly. Tímto se liberalismus částečně přiblížil socialismu, který v tomto okamžiku opustil nutnost revoluce a ideu státu vykořisťovatele a přešel do volebního útoku za dosažení „demokratického socialismu“. (Heywood 1994:108)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17225
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse