Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Liberálně demokratické pojetí vlády

Liberálně demokratické pojetí vlády

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována liberálně demokratickému pojetí vlády. V úvodu seznamuje se vznikem, vývojem a cíli tohoto politického směru. Vedle definice liberalistické vlády jsou zde i nastíněny možnosti fungování společnosti bez zásad liberální politiky. Práce vysvětluje, že liberální vláda má být bezúhonná a zaměřená na tyto úkoly: ochrana, svoboda a mír. Dále je vysvětlen demokratický způsob vlády a pojem pluralismus. V závěru se autor zabývá objasněním pojmu politická svoboda.

Obsah

1.
Liberalismus- vznik a vývoj
2.
Liberalistická vláda a stát
3.
Demokratický způsob vlády
4.
Pojem politická svoboda

Úryvek

„Úvod: Vznik, vývoj, vymezení pojmu - liberalismus
Filosofové, sociologové a ekonomové 18. a počínajícího 19. století vypracovali politický program, jenž se ve větší nebo menší míře stal vodítkem pro praktickou politiku, a to nejprve v Anglii a posléze ve Spojených státech, dále na evropském kontinentu a nakonec také v jiných částech světa.Nikde a nikdy nebyl tento program zcela uskutečněn. Dokonce ani v Anglii, jež je označována za vlast liberalismu. Avšak i krátké a neúplné převládání liberálních idejí stačilo změnit tvářnost země. Nastal velkolepý ekonomický rozvoj . Tento blahobyt se nedostal jen k úzké vrstvě vyvolených, takový dělník žil v předvečer světové války lépe než před tím šlechtic. Hranice, které kdysi oddělovaly pány od chudých padly. Existovali již jen rovnoprávní občané.
Dnešní svět již o liberalismu nechce slyšet. Například F. A. Hayek píše, že příčina, proč byl liberalismus ve 20. století nakonec vytlačen, leží paradoxně v jeho úspěchu. Lidé si natolik zvykli na materiální komfort, že jej začali považovat za zaručený /a to pro všechny/, bez ohledu na to, že vznikl jako výsledek politické svobody. Tato společenská poptávka samozřejmě zároveň znamenal růst popularity socialistických myšlenek. O tom, že socialismus není slučitelný s demokracií, není pochyb.

Liberalismus je nauka plně zaměřená na chování lidí na tomto světě. Nemá konec konců na mysli nic jiného, než podporu vnějšího, materiálního blahobytu lidí a nestará se bezprostředně o jejich vnitřní, duševní a metafyzické potřeby. Kromě materialismu je pro liberalismu charakteristický i racionalismus. To ale neznamená, že by liberalismus podceňoval, že lidé jednají také nerozumně. Neříká, že by lidé jednají moudře, ale že by tak měli jednat.A podstatou liberalismu je to, že chce právě v politice uplatnit rozum, jak se to nesporně připouští ve všech oblastech lidského jednání.Liberalismus byl v dějinách prvním politickým směrem, jenž chtěl sloužit blahu všech, nikoliv blahu zvláštních vrstev. Cílem liberalismu je svobodný rozvoj individuí. Tento směr zdůrazňuje význam osobní svobod v ekonomických i politických záležitostech.

Stát, vláda

Dodržování mravních zákonů je bezprostředním zájmem každého jednotlivce /myslím, že by alespoň mělo být/, protože každý má zájem na udržování společenské kooperace lidí. Ukládá však každému oběť, i když jen prozatímní, která je více než vyvážena větším ziskem. Ten, komu chybí poznání anebo kdo sice má porozumění, nikoliv však patřičnou vůli je použít, ten není s to dobrovolně dodržovat mravní zákony. Malý počet asociálních individuí, tj.lidí neochotných nebo neschopnost přinášet prozatímní oběti, které společnost vyžaduje, by mohli znemožnit veškerou společnost. Bez donucení a použití moci proti nepřátelům společnosti stalo by se společenské soužití nemožným.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2095
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse