Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Dizertační práce > > Lidská přístřeší

Lidská přístřeší

Kategorie: Architektura/Zahradní architektura, Historie

Typ práce: Dizertační práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce mapuje vývoj dřevostaveb u nás i v zahraničí. Představuje, jaké široké možnosti v použití různých stavebních a izolačních materiálů nabízejí dřevostavby. Čtvrtá část práce nabízí přehled používaných konstrukčních a stavebních systémů a porovnává jejich vlastnosti. Poslední část je zaměřena na současný vývoj dřevostaveb v České republice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie domů na bázi dřeva
2.1.
Pravěké stavby - období od mladší doby kamenné do konce doby bronzové
2.2.
Vývoj dřevostaveb od počátku našeho letopočtu do současnosti
2.2.1.
Dřevěné konstrukce v Evropě
2.2.2.
Vývoj dřevěných staveb v Severní Americe
3.
Materiály používané v konstrukcích dřevostaveb
3.1.
Dřevo
3.2.
Materiály pro dřevostavby
3.2.1.
Řezivo
3.2.2.
Lepené lamelové dřevo
3.2.3.
Vrstvené dřevo
3.2.4.
Velkoplošné materiály na bázi dřeva
3.2.5.
Tepelné a zvukové izolace
3.2.6.
Fólie
3.2.7.
Hydroizolační materiály
3.3.
Spojovací prvky
3.3.1.
Dřevěné spojovací prvky
3.3.2.
Kovové spojovací prostředky
4.
Konstrukční systémy dřevěných staveb
4.1.
Charakteristika jednotlivých systémů dřevostaveb
4.1.1.
Srubové konstrukce
4.1.2.
Hrázděné konstrukce
4.1.3.
Sloupkové konstrukce
4.1.4.
Panelové konstrukce
4.1.5.
Prostorový konstrukční systém
4.1.6.
Skeletový systém
4.1.7.
Speciální a halové stavby
4.1.8.
Novodobé masivní konstrukce
4.2.
Porovnání způsobů výstavby jednotlivých konstrukčních systémů
4.2.1.
Způsoby výstavby sloupkových, srubových a panelových staveb
4.2.2.
Porovnání výstavby panelového a Two by Four systému
4.2.3.
Porovnání sloupkové a roubené konstrukce
4.2.4.
Porovnání pracnosti a časové náročnosti panelové a staveništní výstavby
5.
Současný vývoj dřevostaveb
5.1.
Výstavba domů na bázi dřeva v ČR
5.2.
Výstavba z pohledu ekologie, trvale udržitelného rozvoje a úspory energií
5.3.
Tepelně technické a energetické požadavky
5.4.
Dřevostavby jako nízkoenergetické a pasivní domy
5.4.1.
Pasivní domy
5.4.2.
Obálkové konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů
5.4.3.
Okna nízkoenergetických a pasivních domů
5.4.4.
Větrání a vytápění pasivních domů
6.
Závěr

Úryvek

" 4.1. Charakteristika jednotlivých systémů dřevostaveb

4.1.1. Srubové (roubené) konstrukce
Název ,,roubené“ konstrukce je odvozen od slovesa roubit, tedy od technologie provedení styků. Sruby jsou dřevěné stavení sroubené z vodorovně kladených trámů či kuláčů a dnes se považují za nejstarší masivní stavby. V současnosti patří tyto stavby mezi atraktivní a působivé konstrukce pro bydlení, rekreaci i cestovní ruch.
Srubové stěny vznikají vodorovným vrstvením jednotlivých trámů z hraněného, polohraněného nebo nehraněného řeziva. Prostorová tuhost těchto staveb je zajištěna rohovými spoji, spojením vnitřních a obvodových stěn, výztuhami ostění v místě otvorů (okna, dveře) nebo spojením stropních nosníků s obvodovou stěnou. Rohové spoje prošly dlouhým vývojem a dnes jich známe celou řadu. Vyskytují se spoje se zhlavím (100 až 200 mm) i bez zhlaví. V minulosti se trámy spojovaly v rozích především plátováním. V současné době je nejčastěji používaným rohovým spojem takzvaný sedlový rohový spoj, umožňující sedání stavby v průběhu sesychání. Z kulatého průřezu klády se v místě rohového spoje vyrobí klín, který se jednoduše obkreslí, a rovné styčné plochy zajistí pozdější dokonalé utěsnění spoje. Dalším častým spojem je spoj na rybinu, a to buď jednostrannou nebo oboustrannou. Rybinovitým zaříznutím konce trámu se zamezuje posunutí trámů. Tento spoj se také nazývá tyrolský řez a je zajištěn vahou horních vrstev trámů. Třetím spojem, který se omezuje zpravidla na rekonstrukce starých objektů, je jednoduché či dvojité překampování. Homogennost roubené stěny, složené z kulatiny nebo z trámů, zabezpečují rohové styky a také ocelová táhla. Přesah v rohovém spoji jednak vytváří možnost podpory předsazených obvodových stropních trámů, jednak zakrývá případnou nepřesnost spoje a může se příznivě projevit v životnosti domu.
Jednotlivé trámy se také spojují v podélném směru. Používané systémy spojů srubů v ložní spáře jsou: spoj na tupo s výřezem tvaru V, spoj na pero a drážku, vložené pero, ozubený spoj, spojovací prostředek.

(obrázky)

Pro stavbu srubových domů je nejvhodnější smrk, ale dá se také použít jedle, borovice a modřín. Smrk má po vysušení lepší tepelně-izolační vlastnosti než ostatní dřeviny. Modřín je pro změnu odolnější vůči napadení dřevokaznými houbami a hmyzem.
Pro výrobu srubové stavby se po¬užívají jak klády a trámy o vysokém obsahu vlhkosti, tak i klády vysušené. Při použití vysušených prvků (12 až 15 %) je srub tvarově a objemově stálejší. Klády musí být zdravé (nenapadené dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami) a kompletně zbavené kůry a lýka.

Rozdělení srubových staveb:
• Podle technologie výroby: řemeslně vyráběné srubové stavby
průmyslově vyráběné srubové stavby
• Podle uložení konstrukčních prvků:
vodorovně uložené konstrukční prvky
kombinace svislých a vodorovných konstrukčních prvků
svisle (vertikálně) uložené konstrukční prvky
speciální

4.1.1.1. Řemeslně vyráběné srubové stavby
Tyto stavby se vyrábí ručním způsobem přímo na staveništi. Každý trám (kláda) se musí samostatně opracovat. Staví se podle původní technologie s využitím novodobých materiálů (uměle vyrobené izolace, paměťové pásky, těsnící profily, tmely) a pomůcek.
Průměr klády použité pro řemeslně vyráběné srubové stavby je zpravidla větší než u průmyslově vyráběných srubů, většinou 25-70 cm, což se pozitivně odráží na tepelně-technických, protipožárních a akustických vlastnostech řemeslně vyráběných srubů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a fotografie a nákresy. Čistý text je cca 57 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23579
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse